Jak argumentuje RPO skierował on wniosek w związku z bezskuteczną walką "o minimalny standard ochrony przed eksmisją na bruk". Podał, że wielokrotnie występował do kolejnych ministrów sygnalizując konieczność uzupełnienia przepisów tak, aby osoby eksmitowane miały gwarancje uzyskania innego schronienia.

Jak mówi dyrektor zespołu prawa cywilnego biura RPO Kamila Dołowska "dopuszczenie przez prawo możliwości +eksmisji na bruk+, bez zagwarantowania schronienia tym osobom, które nie są w stanie go sobie same zapewnić, godzi w godność człowieka". Jej zdaniem narusza to konstytucyjny nakaz skierowany do organów publicznych, które powinny zapobiegać bezdomności oraz pomagać rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

"Brak normy gwarantującej ochronę przed +eksmisją na bruk+ jest niezgodny z Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny podzieli stanowisko Rzecznika w tej sprawie, uchwalenie przepisów gwarantujących eksmitowanym ochronę stanie się obowiązkiem państwa" - dodaje Dołowska.

Zaskarżony przez RPO przepis jest stosowany w przypadkach eksmisji obecnych i byłych funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, BOR), a także osób zajmujących nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu na podstawie przepisów tzw. specustaw, np. pod budowę drogi. (PAP)