Jak poinformowała w środę Emilia Menderska z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków za ok. 130 tys. zł do końca roku zostanie naprawionych sześć dachów z bocianimi gniazdami we wsiach Młynowo i Jarzeń w powiecie braniewskim. Będą to pierwsze prywatne gospodarstwa, które uzyskają takie wsparcie z programu ochrony populacji bociana białego w Ostoi Warmińskiej.

Ekolodzy wytypowali te gospodarstwa, w których najliczniej gniazdują bociany, a stan starych, poniemieckich budynków może zagrażać bezpieczeństwu ptaków. Za zgodą właścicieli w stodołach i oborach zostaną wzmocnione więźby dachowe i wymienione dachówki, aby utrzymały ciężar bocianich gniazd.

Prace zostaną sfinansowane dzięki największemu w Polsce regionalnemu programowi ochrony populacji bociana białego. W latach 2011-2013 na poprawę warunków bytowych tych ptaków w Ostoi Warmińskiej przeznaczono w sumie 6,5 mln zł. Realizację projektu koordynuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie i Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bocianom lepszych warunków lęgowych. Poza naprawą dachów i wsparciem dla ekstensywnych gospodarstw rolnych przewidziano zakup 100 słupów z platformami pod nowe gniazda. Na terenie Ostoi Warmińskiej powstaną stawy i rozlewiska, które mają ułatwić zdobywanie pokarmu bocianom.

Sfinansowano także izolowanie linii średniego napięcia i przebudowę stacji transformatorowych, co ma ograniczyć liczbę wypadków, którym ulegają bociany przy kolizjach z urządzeniami energetycznym.

Większość środków na ochronę bocianów w Ostoi Warmińskiej pochodzi z Unii Europejskiej, w ramach programu Life+ oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostoja Warmińska jest obszarem ustanowionym przez ministra środowiska w celu ochrony bociana białego i objętym programem Natura 2000. Zajmuje pas o długości ponad 100 km i szerokości do 20 km, ciągnący się wzdłuż granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Tutejsza populacja bocianów ma największą liczebność i zagęszczenie w Polsce.(PAP)

mbo/ abe/