Jako główną przyczynę takiego stanu rzeczy podaje się deficyt mieszkań. Lion's Bank podaje, że potrzeba jeszcze 8 mln lokali, by udało się nam sięgnąć europejskiej średniej.

Polskich mieszkań jest jednak nie tylko zbyt mało, lecz także mają bardzo niski standard. Po pierwsze, są zbyt małe. Ze statystyk wynika, że na polskiego obywatela przypada 1,1 pokoju, podczas gdy europejska średnia to 1,6. Według norm Eurostatu 67,8 proc. mieszkań w Polsce jest przeludnionych, a to trzy razy więcej niż średnia europejska (21,5 proc.). (PAP)