Oferta złożona przez: Budimex SA, Keppel Seghers N.V. z Belgii i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A z Hiszpanii została oceniona jako najlepsza m.in. ze względu na propozycje lepszych rozwiązań technicznych (osiągnięcie największej mocy produkowanej energii elektrycznej), gwarancje niskich emisji substancji szkodliwych do atmosfery (tlenków azotu i dwutlenku siarki) i najniższe koszty eksploatacyjne - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy inwestora Jarosław Wasilewski z komunalnej spółki "Lech" gminy Białystok, która realizuje inwestycję.

Oferta konsorcjum Budimeksu nie była najtańszą w przetargu, ale też nie była najdroższą. Cztery konsorcja i firmy startujące w przetargu oferowały kwoty od 361,6 mln zł brutto do 429,8 mln zł brutto. Były to firmy z tzw. krótkiej listy. Zaproszonych do składania konkretnych ofert było pięć podmiotów, jednak jeden z nich oferty nie przedstawił.

Cena stanowiła 35 proc. kryterium oceny. Najważniejszym kryterium była ocena rozwiązań technicznych. Oceniano również gwarancję eksploatacyjną oraz koszty związane z eksploatacją instalacji.

Wasilewski wyjaśnił, że firmy, które startowały w przetargu, mają 10 dni na składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej od momentu przekazania im informacji o wyborze wykonawcy spalarni. Gdy zakończą się postępowania odwoławcze, przewidziana jest jeszcze kontrola Urzędu Zamówień Publicznych. Inwestor ocenia, że umowa z wykonawcą powinna być podpisana pod koniec sierpnia 2012 r.

Budowa spalarni odpadów komunalnych ma ruszyć na początku drugiego kwartału 2013 roku. Inwestycja jest jedną z największych realizowanych przez władze Białegostoku dzięki dotacji z UE.

Spalarnia jest elementem projektu "Zintegrowany system gospodarowania odpadami dla aglomeracji białostockiej", którego wartość to 652 mln zł brutto. We wrześniu 2011 r. władze Białegostoku podpisały umowę na dofinansowanie budowy spalarni z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Spalarnia ma kosztować około 396 mln zł brutto. Z UE ma pochodzić 210 mln zł. Inwestycja ma być gotowa na koniec 2015 r.

Ma ona powstać przy ulicy Andersa w Białymstoku. Inwestycja ma już ostateczną decyzję środowiskową i lokalizacyjną. Władze miasta informowały wcześniej, że spalarnia rocznie będzie utylizować 120 tys. ton odpadów. Dzięki spalarni z 94 proc. do 12 proc. ma spaść ilość odpadów komunalnych trafiających na wysypisko gminne w Hryniewiczach.

Ze spalania śmieci ma także powstawać około 15 megawatogodzin (MWh) energii elektrycznej i do 360 tys. gigadżuli (GJ) energii cieplnej w sezonie grzewczym.(PAP)

kow/ mki/