W ramach programu Politechnika Łódzka otrzymała niemal 200 tys. euro z Unii Europejskiej na badania i opracowanie projektu mającego na celu poprawę czystości wody w największym zbiorniku w okolicach Łodzi - Zalewie Sulejowskim.

Jak powiedział w środę PAP koordynator projektu, prof. Ireneusz Zbiciński z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Ochrony Środowiska PŁ, łódzcy naukowcy po analizie problemu zanieczyszczeń sulejowskiego zbiornika doszli do wniosku, że najważniejsze jest wyeliminowanie tych miejsc, gdzie wciąż nieoczyszczone ścieki są zrzucane do zalewu. Obszar taki znaleziono w leżącej nad samym zbiornikiem miejscowości Zarzęcin w gminie Mniszków.

Naukowcy z Politechniki wraz z lokalnym samorządem przygotowali analizy dostosowując je do długofalowych planów gminy Mniszków. Ze środków unijnych sfinansowano także powstanie dokumentacji techniczno-finansowej budowy lokalnej sieci kanalizacyjnej, którą ścieki odprowadzane będą do istniejącej już w gminie oczyszczalni.

"Stwierdziliśmy, że to trzeba wyeliminować jako pierwsze i na tym się skoncentrowaliśmy. Naszą rolą było sfinansowanie projektu technicznego, on jest gotowy, teraz szukamy dodatkowych funduszy na realizację" - dodał prof. Zbiciński.

Zarzęcin to miejsce wypoczynku dla mieszkańców Łodzi, Piotrkowa Tryb. Tomaszowa Maz. a nawet Śląska. "Jest to teren bardzo atrakcyjny, ale żeby był jeszcze bardziej, potrzebna jest czysta woda w zbiorniku sulejowskim" - uważa wójt gminy Mniszków Janusz Ciesielski.

Jego zdaniem sytuacja w ostatnich latach poprawiła się. Na terenie gminy wybudowano 50 km sieci kanalizacyjnej w bezpośredniej zlewni zbiornika, powstała także nowoczesna oczyszczalnia ścieków, która oczyszcza ponad 150 m. sześć. ścieków na dobę.

Teraz gmina poszukuje środków na zrealizowanie inwestycji w Zarzęcinie, której wartość szacuje się na ponad 8 mln zł. "Gmina będzie starać się pozyskać na to jak najwięcej środków zewnętrznych m.in. unijnych, gdyż za własne tego nie wybudujemy" - dodał wójt Mniszkowa. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w latach 2016-17.

Zdaniem marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia, ten projekt to doskonały przykład współpracy między samorządem a uczelniami.

Stępień przypomniał też, że rok 2012 jest rokiem wody, a w czerwcu w Uniejowie nad Wartą gościć będą z wizytą studyjną przedstawiciele komisji środowiska, zmiany klimatu i energii (ENVE) Komitetu Regionów UE. Sesja poświęcona będzie głównie wykorzystaniu wód termalnych w energetyce. "Oprócz energii odnawialnej będziemy chcieli pokazać potencjał uzdrowiskowy i środowiskowy województwa łódzkiego" - mówił Stępień.

Politechnika Łódzka była jedyną polską uczelnią w programie "Waterpraxis", który jest częścią europejskiego Programu Ochrony Bałtyku.

Celem projektu jest wdrożenie skutecznych, innowacyjnych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń do rzek i jezior w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Jego liderem był Narodowy Instytut Środowiska Finlandii, a oprócz Politechniki w programie uczestniczyły uczelnie z Niemiec, Danii, Litwy i Rosji. Budżet projektu wynosił ponad 2 mln euro z czego mniej więcej 10 proc. przypadło dla łódzkiej uczelni.

Władze województwa łódzkiego liczą, że dzięki udziałowi w programie region będzie uprzywilejowany przy pozyskiwaniu środków unijnych na realizację instalacji oczyszczających zbiorniki wodne w regionie, w tym Zalew Sulejowski. (PAP)

szu/ ls/