Energia elektryczna ze słońca jest produkowana dokładnie w godzinach kiedy jest potrzebna - zakłady przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej posiadają profil zapotrzebowania na energię elektryczną o kształcie bardzo zbliżonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki; w ten sposób godziny letniego szczytu konsumpcji pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji z PV tj. w czasie, w którym PSE wprowadziło ograniczenia w dostawach energii. Według ekspertów obecnie w polskim systemie energetycznym potrzeba ok. 1,5 GW mocy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Przy zrównoważonym rozwoju rozproszonych elektrowni PV o mocy do 1MW, lokalizowanych na terenie całego kraju, energetyka słoneczna jest w stanie wypełnić lukę systemową w ciągu maksymalnie 2-3 lat.

Odciążenie sieci przesyłowych - upały mają negatywny wpływ na funkcjonowanie wyeksploatowanych sieci przesyłowych w Polsce powodując ich przeciążenie i tym samym ograniczenie w dostawach prądu. Charakterystyka generacji rozproszonej w źródłach fotowoltaicznych polegająca na ich współpracy z siecią dystrybucyjną lub bezpośrednim zasilaniu odbiorców powoduje, że większość wyprodukowanej energii w takich instalacjach jest konsumowana na bieżąco, ograniczając w ten sposób straty w sieciach przesyłowych, jak również koszty wynikające z konieczności ich modernizacji.

Biorąc pod uwagę, że obecne ograniczenie dostaw energii elektrycznej nie jest zjawiskiem jednorazowym i jego wystąpienie jest nieuniknione w kolejnych latach ze względu na przestarzałe konwencjonalne bloki energetyczne, stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną (szczególnie w szczycie letnim) jak również rosnące temperatury będące efektem zmian klimatycznych oraz uwzględniając znaczny spadek kosztów technologii fotowoltaicznych, wdrażanie i promocja rozproszonych instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną powinno być naturalnym kierunkiem rozwoju polskiego systemu energetycznego.

Źródło informacji: PSES