Według danych BIG InfoMonitora najwięcej dłużników, którzy nie płacą za mieszkanie, jest w woj. lubelskim. Na drugim miejscu znajduje się woj. małopolskie, a na trzecim - mazowieckie.

Jednak to mieszkańcy Mazowsza są zadłużeni na najwyższą kwotę. W marcu długi te wyniosły ponad 6,9 mln zł. "To niemal dwa razy więcej niż suma zadłużenia lokatorskiego na Śląsku, drugim najbardziej zadłużonym pod tym względem regionie Polski, która wynosi ponad 3,8 mln zł" - podkreślił w środę BIG InfoMonitor. Dalej w tym niechlubnym rankingu jest woj. małopolskie; tam długi lokatorskie sięgają 3,6 mln zł.

Najmniejszy problem z niesolidnymi mieszkańcami występuje w Kujawsko-Pomorskiem. Chodzi zarówno o liczbę niepłacących osób, jak i o kwotę ich zadłużenia.

"Z naszych badań wynika, że Polacy mają określoną hierarchię regulowania zobowiązań. Najwyżej w niej znajdują się kredyty mieszkaniowe, co oznacza, że to właśnie za nie płacimy w pierwszej kolejności. Potwierdzają to także dane zgromadzone w bazach Biura Informacji Kredytowej" - tłumaczy wiceprezes BIG InfoMonitor Mariusz Hildebrand.

W dalszej kolejności - jak wskazał Hildebrand - regulujemy raty kredytów konsumenckich, rachunki, np. za telefon czy media, a na samym końcu opłacamy czynsz lub pozostałe zobowiązania.

Eksperci BIG InfoMonitor wyjaśnili, że taka hierarchia wynika głównie z umiejętności odzyskiwania zaległych należności. "Zarówno instytucje finansowe, które pożyczają nam pieniądze, jak również dostawcy usług masowych, tacy jak operatorzy telefonii, dostawcy gazu czy prądu, potrafią egzekwować zwrot przeterminowanych należności" - dodali.

Jak poinformował BIG InfoMonitor, w Polsce z roku na rok rośnie ogólna kwota przeterminowanego zadłużenia, na którą składają się m.in. zobowiązania lokatorskie. Na koniec 2014 r. zaległe zadłużenie Polaków wyniosło 40,94 mld zł. Problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań ma obecnie 2,38 mln osób. (PAP)