To ostatni konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - poinformowała PAP Urszula Mirończuk z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Konkursowe wnioski o dofinansowanie można składać od 17 października do 2 grudnia.

Samorządy, ale też spółki wodne mogą się ubiegać o pieniądze na budowę, przebudowę i remonty oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody.

Zapotrzebowanie na pieniądze na tego typu inwestycje w regionie wciąż jest duże. Konkursy na dotacje zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak poinformowała Mirończuk, dotychczas w 2008 i 2010 roku w konkursach rozdysponowano łącznie 18,5 mln euro.

Ogłoszony właśnie konkurs jest ostatnim w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 w Podlaskiem, chyba że - jak zaznaczyła Mirończuk - ogólnie w programie pojawią się jeszcze jakieś oszczędności.

W ramach całego Regionalnego Programu Operacyjnego Podlaskie ma na lata 2007-2013 ponad 636 mln euro plus 36,3 mln euro z podziału tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania. Dotychczas dofinansowano łącznie 852 projekty. Wartość tych inwestycji wyniosła blisko 2,9 mld zł, z czego z UE pochodzi blisko 1,7 mld zł.

Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs na dofinansowanie inwestycji w turystykę. Na budowę hoteli, pensjonatów czy sanatoriów zostanie przeznaczonych ok. 8 mln euro.

W 2012 roku planowane są także ostatnie konkursy, w których będą dzielone ostatnie dostępne pieniądze. Jeszcze zimą ma być ogłoszony konkurs na wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; wiosną samorządy będą mogły się ubiegać o pieniądze na podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu. Będzie też konkurs na wsparcie parków przemysłowych czy centrów badawczo-rozwojowych.

W czerwcu 2012 r. natomiast uruchomiony ma być konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii, a później będzie jeszcze konkurs dotyczący inwestycji internetowych oraz dla instytucji zajmujących się udzielaniem firmom pożyczek i poręczeń.(PAP)

kow/ pad/