W Przemyślu (Podkarpackie) powstanie sortownia odpadów komunalnych. Samorząd chce zrealizować tę inwestycję w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 20 mln zł.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy prezydenta Przemyśla Witold Wołczyk, w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe o wyborze partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia, wpłynęły trzy oferty. ,,Teraz zostaną one poddane badaniu i sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym. Wybranie ostatecznej oferty powinno nastąpić do końca tego roku- dodał.

Wołczyk podkreślił, że pomysł na budowę zakładu odzysku odpadów komunalnych wynika z konieczności dostosowania się do dyrektyw unijnych oraz zmiany polskiego prawa dotyczącego utrzymania i czystości w gminie. Prawo to nakłada na gminy m.in. obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów.

Rzecznik zaznaczył, że planowany zakład powstanie w sąsiedztwie działającego od kilku lat przemyskiego składowiska odpadów. ,,Budowa sortowni pozwoli na jego dłuższą eksploatację. Do zadań koncesjonariusza, którym będzie prywatny inwestor, należeć będą zaprojektowanie i budowa instalacji umożliwiającej przetwarzanie odpadów, głównie z sektora komunalnego. Sortowania przyjmować będzie odpady, pochodzące nie tylko z Przemyśla, ale też z okolicznych gmin- dodał Wołczyk.

Samorząd Przemyśla liczy również, że dzięki sortowni zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska naturalnego, np. będzie możliwość wykorzystania instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów do pozyskiwania alternatywnych paliw.

Wołczyk podkreślił, że realizacja inwestycji w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem samorządu i jednym z niewielu w Polsce, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. (PAP)

 

huk/ je/