Do ruchu został oddany 18-kilometrowy odcinek od Jarosławia Wschód do Przemyśla. Natomiast oddanie do ruchu odc. w. Jarosław Zachód – w. Jarosław Wschód uzależnione jest od zakończenia budowy węzła Jarosław Zachód. Planowane jest to w III kwartale br. Wykonawcą prac była firma Budimex S.A. Wartość umowy to 969,2 mln zł. System, który z założenia miał na celu skrócenie czasu realizacji inwestycji, zakłada zastąpienie dwóch odrębnych przetargów na projektowanie i realizację inwestycji tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie łącznie. Dzięki temu inwestycja zrealizowana została w szybszym tempie.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska