Konkurs "Najlepsza przestrzeń województwa opolskiego" organizowany jest przez urząd marszałkowski woj. opolskiego. Jego cel to pokazywanie najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej - rynków, placów, parków, ulic czy terenów zielonych; promowanie najlepszych projektów urbanistycznych decydujących o jakości tej przestrzeni; podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W skład komisji konkursowej oceniającej zgłoszone projekty wchodzą zarówno przedstawiciele opolskiego urzędu marszałkowskiego, jak i architekci czy urbaniści.

Jak tłumaczył w środę w Opolu na uroczystości wręczenia nagród wiceprzewodniczący komisji Jacek Tabor, w przypadku realizowanej przez gminę Olesno rewitalizacji rynku komisja doceniła m.in. fakt przywrócenia centralnemu miejscu miasta jego „wszystkich istotnych funkcji”, a także podniesienie wartości użytkowej tej przestrzeni; kompleksową rewitalizację terenu z podkreśleniem wartości historycznych - a przy wykorzystaniu nowoczesnych form architektonicznych oraz wprowadzenie nowych elementów, podnoszących atrakcyjność miejsca.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki w rozmowie z PAP tłumaczył, że rewitalizacja była trzyetapowa, trwała blisko trzy lata i kosztowała w sumie ok. 3 mln zł, z czego ok. 2 mln zł pochodziło ze środków gminy, a reszta z pieniędzy unijnych i pieniędzy na remonty dróg przyznawanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Lewicki zapewnił, że w centrum Olesna zaszła duża zmiana. „Została bowiem zupełnie zmieniona funkcja tego miejsca, które od czasu II wojny światowej było zwykłym rondem” – mówił.

Wyjaśnił, że obecnie oleski rynek to kompleksowo zaaranżowana przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna, miejsce spotkań oraz relaksu dla całych rodzin. W ramach inwestycji nastąpiła m.in. przebudowa dróg doprowadzających do rynku i rewitalizacja elementów zabytkowych na samym rynku. Na nowo zaaranżowano też zieleń, zamontowano automatyczny system zraszania, a zabytkowe latarnie dzięki lampom w technologii LED stały się energooszczędne.

"Ponadto w rynku pojawiła się fontanna multimedialna, która przyciąga całe rodziny, zwłaszcza gdy odbywają się pokazy muzyczne” – dopowiedział burmistrz Olesna.

Komisja przyznała też cztery wyróżnienia: gminie Otmuchów za rewitalizację terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium w Otmuchowie, którą najwyżej ocenili też internauci w konkursie publiczności; gminę Paczków za rewitalizację murów obronnych wraz z wieżami bramnymi, basztami i terenem plantów miejskich w Paczkowie; wojewodzie opolskiemu za renowację Wieży Piastowskiej w Opolu wraz z zagospodarowaniem wnętrza tego obiektu i terenu przyległego oraz gminie Prudnik za trzeci etap rewaloryzacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.

W protokole z prac komisji konkursowej zapisano, że nagrodzone przedsięwzięcia „podkreślają szczególnie wizerunek Opolszczyzny jako regionu gospodarnego, dobrze urządzonego, atrakcyjnego, w którym przestrzenie publiczne sprzyjają integracjom społecznym, podwyższają poziom życia mieszkańców i pozytywnie wpływają na tożsamość miejsca".

Tegoroczna edycja konkursu była już siódmą. Współzawodnictwo organizowane jest od 2008 r. W poprzednich sześciu edycjach oceniono w sumie 121 zrealizowanych w publicznej przestrzenie zadań. W ub.r. zwyciężył projekt miasta Kluczbork, obejmujący remont ratusza, dróg wokół Rynku, Parku Miejskiego i 14 kamienic w centrum Kluczborka. (PAP)