PAP: Jak duże będą inwestycje PKP PLK w tym roku, bo wiele sprzecznych informacji pojawiało się ostatnio w tej sprawie?

Minister Andrzej Adamczyk: Na dzisiaj wygląda to tak, że w tym roku prognozowane nakłady inwestycyjne wyniosą 4,3 mld zł, w 2017 – 6,8 mld zł, w 2018 – 8,9 mld zł. W kolejnych dwóch latach mamy dramatyczne spiętrzenie; w 2019 – ma to być 17,7 mld zł i w 2020 – 17,4 mld zł. Stoimy obecnie przed koniecznością zbilansowania wydatków, zwiększenia ich w roku 2017 i 2018 i zmniejszenia w latach 2019 i 2020, dzięki czemu uda się ograniczyć paraliż ruchu kolejowego w Polsce.

Według ocen ekspertów, inwestycje realizowane rocznie na poziomie ok. 8,5 mld zł nie powodują znacznego utrudnienia w transporcie kolejowym. Tak niska kwota inwestycji w tym roku wynika z tego, że więcej przetargów nie jesteśmy w stanie ogłosić, bo nie ma przygotowanej dokumentacji, szuflady są puste.

PAP: W jaki sposób ma nastąpić zmiana tych inwestycji i zwiększenie nakładów inwestycyjnych w latach następnych?

A.A.: Zwróciliśmy się do zarządu PKP PLK, środowisk wykonawczych, branży kolejowej, pracuje także nad tym mój resort, o zidentyfikowanie zagrożeń inwestycyjnych i wskazanie rozwiązań, które mogą te procesy przyspieszyć. Efektem tych prac będzie specustawa dla inwestycji kolejowych. To powinien być pakiet często punktowych zmian w poszczególnych zapisach ustawowych, które pozwolą zmniejszyć ryzyko niewykorzystania środków unijnych przeznaczonych na kolej.

PAP: Jakie będą założenia specustawy?

A.A.: Zasadniczym celem specustawy jest przyspieszenie procedur związanych z inwestycjami na kolei. Mam tu na myśli np. kwestie dotyczące procedur związanych z pozwoleniami na budowę. Chcielibyśmy, żeby przy inwestycjach kolejowych, podobnie jak w przypadku inwestycji drogowych, gdy w rejonie inwestycji znajdują się nieruchomości, które nie są w zarządzie inwestora, można było rozpocząć budowę, a kwestie wywłaszczeniowe realizować równolegle. Obecnie bowiem w przypadku inwestycji kolejowych jest tak, że trzeba czekać na zakończenie procedury wywłaszczeniowej.

Chcielibyśmy wprowadzić rozwiązania polegające na tym, że jeśli bezpośrednie badania techniczne nie wykazują żadnych uchybień, będzie można skierować ruchu na tor przebudowany, a nie czekać na zakończenie wszystkich procedur biurokratycznych, jak to jest teraz i dopiero uruchamiać ruch pociągów. Pozwoli to nam szybciej rozpocząć inwestycje na torze, który czeka na inwestycje. Nie można bowiem zamykać dwóch torów na raz. Takie zmiany mogą przyspieszyć realizację inwestycji o parę miesięcy.

Inne rozwiązanie to skrócenie etapów związanych z decyzjami środowiskowymi np. przy wycinaniu drzew. Myślimy o wprowadzeniu takiego rozwiązania, które pozwoliłoby wyciąć drzewa po otrzymaniu decyzji środowiskowej bez czekania na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Oczywiście nie chodzi o łamanie praw dotyczących ochrony przyrody, w tym przypadku szczególnie ptaków – chcemy ich przestrzegać i wycinać drzewa w okresach nielęgowych.

PAP: Kiedy specustawa będzie uchwalona?

A.A.: Chcemy projekt specustawy kolejowej pilnie procedować. Oczywiście proces legislacyjny ma swoje zasady i będziemy ich przestrzegać. Mam zapewnienie wicepremiera Mateusza Morawieckiego, ale także innych resortów, które wchodzą w skład Komitetu Rozwoju oraz pani premier Beaty Szydło, że wsparcie dla inwestycji i tego projektu będzie. Niezależnie od specustawy wiążę duże nadzieje z nową ustawą dotyczącą zamówień publicznych. Mam nadzieję, że jeszcze jesienią będziemy mogli z niej skorzystać przy inwestycjach kolejowych.

PAP: Kiedy zatem specustawa mogłaby wejść w życie?

A.A.: Wszyscy mamy taką nadzieję, że jeszcze przed wakacjami projekt ustawy trafiłby do Sejmu i ostatecznie w tym roku wszedłby w życie. Wprowadzimy także rozwiązania, że do przygotowania i realizacji każdego projektu, każdej inwestycji zostanie wyznaczona odpowiedzialna za niego konkretna osoba. Chcemy skończyć z sytuacją, że inwestycje nie mają „imienia i nazwiska”, a w całości odpowiada za nie tylko zarząd PKP PLK czy minister, rząd. Nie chodzi nam o to, aby zmniejszać odpowiedzialność tych instytucji, ale wprowadzić jasne zasady oceny inwestycji i odpowiedzialności. Chcę także wskazywać osoby, które z sukcesem prowadzą te inwestycje.

PAP: W jaki sposób resort chce w tym roku pomóc firmom z poradzeniem sobie z luką inwestycyjną na kolei?

A.A.: Z nowo wybranym zarządem PKP PLK będziemy pracować nad rozwiązaniami, które pomogą firmom z branży kolejowej. Nie zapomnimy o polskich firmach.
Rozmawiał: Krzysztof Markowski (PAP)

 
Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł