Stolica woj. śląskiego w ostatnich latach stara się stopniowo przekształcać zniszczone, zaniedbane przestrzenie centrum miasta, by czynić je atrakcyjnymi dla mieszkańców i turystów. W tym kontekście samorząd szczególnie chwali się Strefą Kultury w miejscu dawnej kopalni Katowice, w północnej części centrum. Zmodernizowane zostały też m.in. Rynek, główna handlowa ulica 3 Maja w rejonie dworca kolejowego, czy przylegająca do Dworcowej ul. Mariacka, która stała się deptakiem.

W ostatnich tygodniach władze Katowic ogłosiły przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji nowego zagospodarowania przestrzeni ul. Dworcowej – w formie wyłączonego z ruchu samochodowego placu - na odcinku od skrzyżowania ulic: św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej oraz Mariackiej, wraz ze skrzyżowaniami.

Jak poinformowała rzeczniczka magistratu Ewa Biskupska, w zakończonym tego dnia naborze swoje oferty zgłosiły cztery podmioty. „Teraz oferty będą analizowane, chcemy wybrać najlepszą z nich w ciągu kilku tygodni” - zasygnalizowała Biskupska.

Ogłaszając przetarg, miasto zaznaczyło, że wykonawca powinien wykonać zamawianą dokumentację w oparciu o koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która była efektem przeprowadzonych w ub. roku warsztatów studialno-projektowych - z uwzględnieniem uwag oceniającej komisji.

Warsztaty dotyczyły właśnie wykonania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu przed starym dworcem kolejowym i urządzenia ul. Tylnej Mariackiej. Zwycięskie opracowanie stworzyła firma AIR Jurkowscy – Architekci w ramach warsztatów, a także w oparciu o wskazania komisji oceniającej warsztaty.

W zakres zamawianej teraz dokumentacji projektowej wejdą m.in. plac dworcowy w formie przestrzeni publicznej powiązanej z pieszymi przestrzeniami ulic starej części śródmieścia (z uwzględnieniem m.in. likwidacji istniejącej toalety w ciągu ul. Dworcowej), mała architektura i zieleń, a także system monitoringu wizyjnego.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Dokumentacja powinna uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, a także być powiązana funkcjonalnie z rozwiązaniami technicznymi dla planowanego węzła przesiadkowego „Św. Jana” oraz również planowaną przebudową ul. Tylnej Mariackiej.

Zwycięzca przetargu będzie miał na wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji oraz na złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dziewięć miesięcy od podpisania umowy. Potem „niezwłocznie” ma zostać ogłoszony przetarg na prace budowlane.

Obecnie w tym rejonie trwają już roboty. Prywatny inwestor restauruje i adaptuje do nowych funkcji dawny dworzec kolejowy. Przedsiębiorca posiada cztery budynki dworcowego kompleksu (ul. Dworcowa 2-10) o łącznej powierzchni 12,1 tys. m kw. Z opisu jego inwestycji wynika, że ma ona mieścić wiele funkcji: handel, usługi, biura, gastronomię i rozrywkę.

Budowa węzła przesiadkowego „Św. Jana” zależy natomiast od inwestora, spółki PKP PLK - wiąże się bowiem z perspektywą przebudowy pobliskiego wiaduktu kolejowego nad wiodącą do katowickiego rynku ul. św. Jana. Władze miasta porozumiały się już wstępnie z kolejową spółką ws. projektu przebudowy - dokładając do niego utworzenie pod wiaduktem nowego przystanku autobusowo-tramwajowego.

W kontekście pozyskania unijnego dofinansowania dla dużego przedsięwzięcia, które miało objąć m.in. rozbudowę linii przecinającej Katowice, zarządca kolejowej infrastruktury poinformował ostatnio, że w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizuje jedynie prace poza konurbacją katowicką. Odcinek Będzin – Katowice – Tychy miałby być przebudowywany w kolejnych latach. (PAP)