Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem MAX BÖGL Polska, oferując wykonanie obwodnicy za kwotę ponad 139,9 mln zł. Z kolei najwyższą złożyło konsorcjum firm z liderem - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź – prawie 230 mln zł.

Rarus dodała, że wszystkie podmioty zaoferowały zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji. „Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym” - zaznaczyła.

W pierwszym etapie przetargu na budowę obwodnicy Sanoka złożono 20 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożone wnioski zweryfikowano pod kątem m.in. posiadanego potencjału. GDDKiA oceniła także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia. W drugim etapie postępowania przetargowego do złożenia ofert cenowych zaproszono 18 wykonawców.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj-buduj, dzięki temu powstać ma szybciej. System ten zakłada bowiem zastąpienie dwóch odrębnych przetargów - na projektowanie i realizację inwestycji - tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie.

Planowany czas realizacji to trzy lata - 1 rok na projektowanie, dwa lata na budowę. Według szacunków GDDKiA prace budowlane mają rozpocząć się w październiku 2017 r., a zakończyć na początku 2020 r.

Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Trasa będzie mieć ok. 7 km.

Według wstępnych szacunków koszt sanockiej obwodnicy miał wynieść ok. 250 mln zł. W ciągu doby przez Sanok przejeżdża ok. 25 tys. samochodów.
Obwodnica Sanoka finansowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. (PAP)