Pomoc państwa w ramach MdM obejmie jednak zakup mieszkania w budynku z rynku pierwotnego, który będzie zawierał minimum dwa lokale, każdy o powierzchni do 75 m kw.

Wiceminister Styczeń, który uczestniczył w czwartek w konferencji Krajowej Izby Gospodarczej nt. sytuacji w budownictwie zapowiedział, że resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej "przypatruje się", w jaki sposób można byłoby dotować budownictwo jednorodzinne. "Nie ze względu na uzasadnienie, że jakieś miejscowości są wykluczone (z budowy mieszkań - PAP). Generalnie wspieramy w tej chwili budownictwo związane z mieszkaniami w ośrodkach, które także dają pracę, czyli podstawę do zaciągnięcia kredytu" - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, z badań resortu wynika, że problemem nie jest to, że w małych miejscowościach nie buduje się nowych mieszkań, tylko to, że nie ma na nie popytu, bo tamtejszy rynek pracy nie gwarantuje możliwości spłaty zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Wiceminister budownictwa poinformował, że w latach 2005-2012 oddano do użytku 1 mln 108 tys. mieszkań. "Stąd na rynku obecność (rządowych - PAP) programów wzmacniających popyt. Nawet jeśli są krytykowane, to są istotne z punktu widzenia długofalowego myślenia o inwestowaniu w rynek nieruchomości mieszkaniowych" - podkreślił.

Styczeń dodał, że w latach 2005-2012 liczba rozpoczętych budów mieszkaniowych wyniosła ok. 1 mln

208 tys. Wyjaśnił, że nie ma dużej różnicy pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby oddanych lokali. To powoduje, że polityka mieszkaniowa państwa, zmierzająca do utrzymania realnego popytu w stosunku do możliwości podaży na rynku mieszkaniowym, musi być podtrzymana" - podkreślił.

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski poinformował, że decyzje dotyczące pozwolenia na budowę zapadają sprawnie. "Bardzo skrócił się okres oczekiwania na takie pozwolenie. Im lepiej przygotowany wniosek w tej sprawie, tym szybciej kończy się postępowanie" - powiedział.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane urzędy administracji architektoniczno-budowlanej mają 65 dni na wydanie takich decyzji. "Termin ten jest coraz rzadziej przekraczany" - dodał Ziemski.

Wiceminister budownictwa powiedział, że założenia MdM są już domknięte. Program ten ma pomóc młodym małżeństwom i osobom samotnym do 35. roku życia w zakupie pierwszego własnego mieszkania z rynku pierwotnego.
Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko - można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc. Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 m kw. mieszkania o powierzchni do 75 m kw.