W czwartek w Sejmie posłanki PO Zofia Czernow i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska zwróciły uwagę, że program "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 wyklucza możliwość systemowego wsparcia miast subregionalnych, czyli dużych ośrodków miejskich niebędących wojewódzkimi. Jak mówiły, to oznacza dla nich brak możliwości finansowania z pieniędzy UE projektów dotyczących niskoemisyjnego transportu publicznego i termomodernizacji czy inwestycji w odnawialne źródła energii. Oceniły, że jest to "niesprawiedliwa polityka wobec dużych ośrodków niebędących województwami".

Wiceszef MIR Waldemar Sługocki zauważył, że w programie "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 zarezerwowano znaczącą kwotę dla miast wojewódzkich. "Myślę o Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. W związku ze zmianą globalnego podejścia Komisji Europejskiej do sektora transportu z programu +Infrastruktura i Środowisko+ wypadły miasta subregionalne w dwóch komponentach - niskoemisyjny transport miejski oraz promowanie strategii niskoemisyjnej dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności obszarów miejskich" - zaznaczył.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to wspólne projekty miast wojewódzkich i przylegających do nich gmin z pieniędzy UE. Chodzi o inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, edukację i zdrowie.

Sługocki mówił, że MIR analizuje potrzeby miast subregionalnych w zakresie budowy niskoemisyjnego transportu miejskiego. "600 mln euro będzie przeznaczone na realizację transportu miejskiego w miastach subregionalnych" - zapowiedział. Wyjaśnił, że chodzi o stworzenie instrumentu finansowego, ale nie ze środków europejskich, bo takiej możliwości już nie mam. "Nie mamy możliwości, aby otworzyć negocjacje z Komisją Europejską i na nowo negocjować kształt programu operacyjnego, ale staramy się wygenerować środki z budżetu państwa w cyklu wieloletnim, (...) na czas trwania tej perspektywy finansowej realizowanej z budżetu UE" - zaznaczył.

MIR - jak zapowiedział Sługocki - podjęło stanowisko, by miasta subregionalne mogły realizować inwestycje w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dotyczące modernizacji energetycznej budynków publicznych. Chodzi o te będące własnością rządu, jednostek budżetowych czy szkół wyższych. "Konkurs będzie ograniczony i dedykowany do zamkniętego grona beneficjentów, czyli miast subregionalnych, (...) które zostały zdefiniowane w koncepcji przestrzennego gospodarowania kraju. (...)W najbliższy poniedziałek i wtorek będzie obradować komitet monitorujący, który - mam nadzieję - przyjmie kryteria. To umożliwi realizację tychże inwestycji" - dodał.
Sługocki podkreślił, że marszałkowie woj. powinni zrewidować swoje podejście wobec miast subregionalnych i zastanowić się nad ich finansowym wsparciem z RPO.

Program "Infrastruktura i Środowisko" to największe źródło funduszy UE dla Polski, przeznaczone na inwestycje w latach 2014-2020, o wartości 27,4 mld euro. Pieniądze te będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Program będzie wspierał m.in. rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą. Po unijne wsparcie będą mogły sięgnąć samorządy i przedsiębiorcy, głównie duże firmy. Większy niż dotąd nacisk będzie położony m.in. na redukcję emisji. (PAP)