Ministerstwo Finansów zapowiada dużą reformę postępowania podatkowego. Po zmianach podatnicy swoje sprawy będą mogli załatwiać w dowolnym urzędzie skarbowym. Ma to ułatwić kontakty z fiskusem. Może się jednak okazać, że w przypadku kontroli trzeba będzie jechać z dokumentami na drugi koniec Polski.
Krzysztof Koślicki
27.01.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Sprawdziliśmy, jak teraz działa Lex Uber. Policja skontrolowała już 140 kierowców, 27 grozi nawet 20 tys. zł kary za łamanie przepisów. Liczba wniosków o uzyskanie licencji na nowych zasadach jest niewielka, bo trudno zarejestrować auto jako taxi. Wszystko dlatego, że minister finansów blokuje rozporządzenia określające zasady działania aplikacji mobilnej.
Jolanta Ojczyk
27.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
20 lutego odbędzie się specjalne spotkanie Rady Europejskiej w sprawie unijnego budżetu - zapowiedział Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Jak podkreślił, konieczna będzie gotowość wszystkich krajów członkowskich do kompromisu.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.01.2020
Finanse publiczne Prawo unijne
Prawo nie reguluje, co robić z odpadami energetycznymi, ale nie można ich składować ani magazynować. Alternatywą jest spalanie. Zdaniem przeciwników spalarnie to efekt działań lobby i nieudacznictwa samorządów. A samorządy widzą w nich źródło ciepła i energii elektrycznej, które mogłyby powstać przy spalaniu. Tym bardziej że miliony ton takich śmieci zalegają na składowiskach.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Skala deepfake’ów niebezpiecznie rośnie. Mogłoby się wydawać, że wideo z Markiem Zuckerbergiem osiągnęło szczyt możliwości tej technologii, w rzeczywistości nie potrafimy jednak nawet przewidzieć jej dalszego rozwoju. W Chinach i USA uchwalono przepisy, które mają pomóc walczyć z takimi przeróbkami
Wasilewski Piotr Weronika Lenart
25.01.2020
Nowe technologie
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa, przewiduje premie remontowe dla gmin. Na pieniądze na remonty mogą też liczyć osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie. Dodatkowe wsparcie przewidziano dla budynków z wielkiej płyty. Będą też korzyści w przypadku instalacji OZE.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Termin przyjmowania zgłoszeń do III edycji konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia został przedłużony. Jak informują organizatorzy, zrobiono to na prośbę uczestników, którzy mają teraz do 7 lutego 2020 r. czas na zgłaszanie kandydatów i przygotowanie niezbędnych dokumentów.
Krzysztof Sobczak
24.01.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pracownik nie musi wykonywać pracy dla firmy po wyczerpaniu terminu wypowiedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok sądu II instancji. Teraz należy precyzyjnie określić, czy pracodawcy należy się odszkodowanie i czy istniał związek przyczynowy między powstałą szkodą a zaniechaniem pracownika.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.01.2020
Prawo pracy

Morskie farmy wiatrowe z nowym podatkiem

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Wysokość daniny nie będzie uzależniona od wartości budowli, lecz od mocy wytwarzanej energii - taką zasadę przewiduje opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt przepisów dotyczących promowania wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który zapowiada wprowadzenie nowych zasad opodatkowania tych urządzeń.
Krzysztof Koślicki
24.01.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Sejm za nowelą ustawy o Bazie Danych Odpadowych

Samorząd terytorialny Środowisko
Parlament skończył prace nad zmianami w ustawach dotyczącymi Bazy Danych o Odpadach. Teraz czekają tylko na podpis prezydenta. Firmy zyskają prawo prowadzenia papierowej ewidencji odpadów do końca czerwca. Papier będzie też dozwolony na wypadek awarii rejestru BDO. Ponadto terminy sprawozdawczości za 2019 rok zostały co do zasady wydłużone do połowy 2020 roku.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Posłowie opowiedzieli się za zmianami w ustawie o działach administracji, która przewiduje kompetencje dla ministrów - klimatu i aktywów państwowych. Utworzenie nowych działów ma związek z dostosowaniem struktury administracji rządowej do nowych zadań. Akt trafi teraz do Senatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Środowisko Administracja publiczna
W czwartek 23 stycznia Sejm uchwalił nowelizację, która zmieniaponad 50 przepisów prawa budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć realizację inwestycji. Za jego sprawą łatwiej będzie zalegalizować samowolę budowlaną, a także postawić paczkomat. Pozwolenie na budowę już po pięciu latach będzie nie do podważenia. Zmieni się też definicja projektu budowlanego.
Katarzyna Kubicka-Żach Jolanta Ojczyk
23.01.2020
Budownictwo
Posłowie nie zgodzili się na poprawki senatorów, którzy chcieli przesunąć tylko o rok, do 2021 roku, udostępnienie usługi Twój e-PIT dla przedsiębiorców. Chodzi o automatyczne rozliczenie rocznego podatku PIT osób prowadzących działalność gospodarczą przez skarbówkę.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
PIT

MF: Samorządy, które straciły środki w banku, są zasilane subwencjami

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Ministerstwo Finansów podkreśla, że dzięki przymusowej restrukturyzacji banku w Sanoku udało się uratować większą część środków samorządów, które miały tam konta. I zapewnia, że są na bieżąco zasilane subwencjami i innymi środkami, zgodnie z terminami i przepisami prawa.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Kolejny spadek Polski w indeksie korupcji

Prawo karne Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
Polska zajęła 41 miejsce w rankingu obrazującym percepcję korupcji przygotowanym przez Transparency International. To kolejny spadek pozycji w tym zestawieniu, bo w rankingach za 2017 i 2018 roku Polska była na 36 miejscu, a w 2016 - na 29. Jako jedną z przyczyn tego regresu autorzy analizy wskazują zmiany w sądownictwie.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Prawo karne Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości
Gdy strony umowy o roboty budowlane ustnie uzgodniły zakres prac, bez odnoszenia się do szczegółowych wyliczeń za materiały i robociznę, ustalone wynagrodzenie nie jest z reguły wynagrodzeniem ryczałtowym. W razie wątpliwości, wykonawcy należy się wówczas wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym jego nakładom
Marek Sondej
23.01.2020

Kary dla dwóch firm za zmowę przetargową przy remontach dróg

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Małe i średnie firmy
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał dwie firmy budujące drogi za zawarcie zmowy przetargowej polegającej na mechanizmie rozstawiania i wycofywania ofert. Jeden przedsiębiorca zapłaci 356,7 tys zł a drugi prawie 51,3 tys zł. Jak podkreśla Urząd, w niedozwolony sposób wpływali oni na wynik zamówień publicznych na remonty dróg.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo Małe i średnie firmy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oddaliła skargę kasacyjną PGNiG S.A. w sprawie dotyczącej kary pieniężnej w wysokości 10 mln 442 tys. zł nałożonej na tę spółkę w 2015 roku za niewykonanie decyzji z 2013 roku zobowiązującej ją do wprowadzenia modyfikacji do kontraktów gazowych korzystnych dla odbiorców.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Klienci Polkomtela, którzy mieli wykupiony dostęp do internetu, musieli dodatkowo płacić za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał to za naruszenie praw konsumentów i wymierzył firmie karę w wysokości ponad 50 mln zł.
Krzysztof Sobczak
23.01.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Najbardziej niepokoi przymus rezygnacji z inwestycji gminnych. Nie wiemy, czy będziemy w stanie w całości wypłacić świadczenia wychowawcze, rodzinne i inne świadczenia stałe należne mieszkańcom - mówi Adam Snarski, burmistrz Leska po upadku banku w Sanoku. Władze wielu poszkodowanych samorządów mają problemy z płynnością finansową.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.01.2020
Finanse samorządów

Rynek zamówień publicznych dronów wart jest 105 mln zł

Zamówienia publiczne Nowe technologie RODO
Prawie jedna trzecia ogłoszeń dotyczących dronów w Dzienniku Unii Europejskiej należy do polskich zamawiających. Za nami są Czechy i Francja. Polska przoduje też w liczbie tzw. praw jazdy na drona. Wkrótce jednak osoby, które mają do czynienia z bezzałogowcami, muszą przygotować się na zmiany w prawie.
Jolanta Ojczyk
23.01.2020
Zamówienia publiczne Nowe technologie RODO

Inspekcja nie może ścigać pracodawców nakłaniających do rezygnacji z PPK

Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Państwowa Inspekcja Pracy nie może ścigać pracodawców albo osób przez nich upoważnionych, którzy namawiają swoich pracowników lub już uczestników PPK, do rezygnacji z oszczędzania w tym programie. Ustawodawca zapomniał bowiem wpisać tego wykroczenia do zadań inspekcji. W efekcie jedyne co może robić PIP, to kierować pracowników składających zawiadomienia na najbliższy posterunek policji.
Grażyna J. Leśniak
23.01.2020
Domowe finanse Prawo pracy Małe i średnie firmy PPK
Ministerialna biała lista podatników VAT, na której trzeba sprawdzać numery kont bankowych firm, zawiera informacje tylko o rachunkach zgłoszonych jako firmowe. Jeśli przedsiębiorca korzysta ze zwykłego rachunku, jego numeru nie da się zweryfikować. Kwestia ta po pierwsze – utrudnia pracę księgowym, po drugie – znacząco wydłuża termin aktualizacji danych przez skarbówkę.
Krzysztof Koślicki
23.01.2020
VAT Małe i średnie firmy

Po upadłości członkowie SKOK nie muszą pokrywać strat bilansowych

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Brak jest podstaw prawnych do pokrywania przez członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jej strat bilansowych już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Można przypuszczać, że z uwagi na siłę autorytetu SN sądy nie będą przyjmować interpretacji odmiennej, a niekorzystnej dla członków SKOK - pisze Katarzyna Bereda-Łąbędź
Katarzyna Bereda-Łąbędź
23.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Finanse
Sądy coraz częściej pytają Rzecznika Finansowego o opinię w sporach związanych z rynkiem bankowo-kapitałowym. W 2019 roku wpłynęło 84 takich wniosków, podczas gdy w 2016 tylko 8. Większość z nich dotyczy sporów związanych z kredytami „frankowymi”.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Kredyty frankowe
Postępowania koncesyjne dotyczące poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin stałych, wszczęte przed 31 grudnia 2014 r. i dotąd niezakończone, będą toczyć się na zasadach sprzed nowelizacji prawa geologicznego i górniczego z 2014 roku. Tak przewiduje poselski projekt w tej sprawie nad którym pracuje Sejm.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Środowisko
Struktura organizacyjna nadzoru budowlanego, a także zasoby kadrowe są nieadekwatne do potrzeb wynikających z obowiązków nałożonych na inspektoraty w prawie budowlanym. Przez to prowadzone kontrole są nieefektywne. Czy potrzebne są zmiany w zasadach funkcjonowania inspekcji - zastanawiali się posłowie? Niekoniecznie, bardziej potrzebne są większe pieniądze.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Budownictwo

SA: Zbadać umowę, a nie ugodę frankową

Prawo cywilne Rynek i konsument
Sąd okręgowy poniechał oceny umowy kredytowej indeksowanej we frankach szwajcarskich zawartej między stronami. Orzekał na podstawie ugody, która nie jest źródłem zobowiązania. To był błąd, który teraz trzeba naprawić i rozpoznać sprawę od początku - stwierdził we wtorek warszawski Sąd Apelacyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Organy podatkowe coraz częściej blokują zaliczenie niektórych wydatków do kosztów lub uniemożliwiają odliczenie VAT. Firma rozliczająca podatek u źródła nie może skorzystać z uproszczeń, jeśli nie udowodni istnienia tzw. substancji biznesowej. Zdaniem ekspertów, działania fiskusa utrudniają prowadzenie firm i zmuszają do płacenia wyższych podatków.
Krzysztof Koślicki
22.01.2020
Ordynacja CIT VAT Spółki Małe i średnie firmy
Prawo do ustalenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych, informacji o rachunkach bankowych, możliwość zlecenia kontrolowanego zakupu czy usunięcia domeny, a przede wszystkim przeprowadzenia przeszukania w przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów. Takie nowe uprawnienia ma zyskać prezes UOKiK.
Jolanta Ojczyk
22.01.2020
Rynek i konsument
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski