Pytanie: Jak obliczyć koszty, straty wypadku przy pracy? Z jakiego wzoru korzystać?

Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie karty wypadku

Zgodnie z par. 3 rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie, na podstawie zatwierdzonego protokołu, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy, statystycznej karty wypadku (formularz GUS Z-KW), stanowiącej załącznik nr 1 do r.s.kw.

 

W pytaniu 14 statystycznej karty wypadku przy pracy należy podać "Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem (pytanie 14) to suma wartości uszkodzonych maszyn, urządzeń, narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich wyposażenia itp.". Wartość ta powinna być podana w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku (bez strat związanych z czasem pracy).

Przepisy nie określają wzorów umożliwiających obliczanie strat materialnych związanych z wypadkiem. Co więcej, dopuszczają, że takie obliczenia mogą być nieprecyzyjne, gdyż użyto określenia szacunkowe straty materialne. W związku z tym pracodawca powinien, na zasadach sumowania, określić (oszacować) wszystkie straty materialne.

PRZYKŁAD

W związku z wypadkiem przy pracy, w wyniku upadku regału magazynowego, uległ on zniszczeniu wraz z trzema silnikami, które się na nim znajdowały. Uszkodzona również została posadzka w magazynie.

Koszt regału               – 3200 zł

Koszt 3 silników          – 5234 zł

Naprawa posadzki    –   760 zł

Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem przy pracy (3200 zł + 5234 zł + 760 zł) wynoszą 9134 zł. Do karty statystycznej należy więc wpisać 9,1.