GUS podał, że w skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. Udział pracujących zdalnie w jednostkach tej wielkości wyniósł 16,6 proc., było to o 6,5 p. proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2020 r. W jednostkach zatrudniających do 9 osób pracę zdalną świadczyło 7,1 proc. pracujących, natomiast w jednostkach od 10 do 49 osób - 13,6 proc.

Sprawdź w LEX: Czy pracę zdalną można realizować z terenu innego państwa? >

Z komunikatu GUS wynika tez, że wykonywanie pracy zdalnej w pierwszym kwartale 2021 r. było zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności. Na przykład w sekcji informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez niemal 67 proc. pracujących. W sekcji edukacja tą formą pracy z powodu pojawienia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zostało objętych niemal 46 proc. pracujących.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca powinien prowadzić osobny rejestr poleceń pracy zdalnej? >

Czytaj również: 
Projekt uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy - gotowy>>
Wiceminister Michałek: Przepisy o pracy zdalnej powinny być elastyczne>>

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY