Chodzi o ustawę z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.  Powołuje ona do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ze składek wpłacanych przez deweloperów. Będą one odprowadzane od wpłat dokonywanych przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Dla otwartych rachunków powierniczych wyniosą maksymalnie 1 proc. wartości każdego sprzedanego mieszkania. Gdy chodzi o zamknięte rachunki powiernicze, będzie to maksymalnie 0,1 proc. Ustawy przewiduje maksymalną składkę. Nie oznacza to, że właśnie tyle wyniesie. Docelowa jej wysokość będzie wynikać z rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii.

Czytaj też: Nowa ustawa - spekulanci zarobią na istotnych wadach mieszkań?

Nowe przepisy regulują także, że nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić jego przyjęcia ze względu na istotne wady lokalu. Doprecyzowują również procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Obecnie jest on wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. Ustawa określa prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w razie ogłoszenia upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Nowe przepisy  będzie się stosować również do gotowych mieszkań oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: przepisów dotyczących utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, które zaczną obowiązywać  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.