Pojęcie mechanika

Pod pojęciem mechanika należy rozumieć przedsiębiorcę świadczącego usługi naprawy pojazdów samochodowych (PKWiU 45.20.10 Usługi konserwacji i naprawy samochodów osobowych i furgonetek).

 

Usługi te nie zostały wyłączone z ryczałtu na mocy art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Utrata prawa do ryczałtu

Mechanik musi jednak zważać, by w ramach działalności gospodarczej nie sprzedawać części lub akcesoriów do pojazdów mechanicznych (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f u.z.p.d.), będzie to skutkowało utratą prawa do ryczałtu.

Usługi te nie zostały wymienione odrębnie w ustawie, powinny zatem zostać opodatkowane stawką 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a u.z.p.d.).

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu - POBIERZ WZÓR >

Jak wypłacać ryczałt za godziny nadliczbowe? >