Rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie można też wymagać od składającego deklarację do podania nazwisk i imion osób zamieszkujących nieruchomość – stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.
Robert Horbaczewski
04.02.2019
Środowisko
Ministerstwo Sprawiedliwości chce lepiej chronić klientów e-bankowości. Za dokonanie transakcji cudzą kartą czy telefonem, bez zgody osoby uprawnionej, ma grozić od roku do 10 lat więzienia. Tyle że projektowany przepis może okazać się bublem prawnym - nie odnosi się bowiem do instrumentów płatniczych, takich jak karty, ale do pieniądza elektronicznego. A tego na rynku praktycznie nie ma.
Jolanta Ojczyk
04.02.2019
Prawo karne Finanse
Zarówno pracownicy zajmujący się kwestiami prawnymi, jak i technicznymi, muszą wykazać się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i doświadczenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, a także w zakresie oceny i certyfikowania innych podmiotów.
Katarzyna Szczypińska
04.02.2019
RODO
Przepisy tworzone w pośpiechu, bez szerszych analiz i konsultacji, prowadzą do rażącego obniżania się poziomu legislacji podatkowej. Można przypuszczać, że projektodawcy w celu tzw. uszczelniania proponują regulacje, które mają charakter wyłącznie odstraszający, a nie rzeczywiście zapobiegający unikaniu podatkowania – tłumaczy prof. Adam Mariański.
Adam Mariański
04.02.2019
Ordynacja Prawo gospodarcze
Czas na zgłoszenia osób chcących skorzystać z możliwości płacenia niższych składek powinien być wydłużony - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. I wnioskuje o zmiany w ustawie. Według Rzecznika termin na składanie wniosków powinien być wydłużony do 31 stycznia roku kalendarzowego.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni przedstawi Radzie Ministrów propozycje rozwiązań uszczelniających nadzór nad systemem bezpieczeństwa żywności. Zdaniem ministra, nowy system poprawi bezpieczeństwo żywności, zwiększając odpowiedzialność Inspekcji Weterynaryjnej.
Krzysztof Sobczak
02.02.2019
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Podawane przez Komisję Nadzoru Finansowego przykłady usług, które mogą skorzystać z wyłączenia, to raczej typowe przypadki. W praktyce największe wątpliwości mogą budzić usługi mniej standardowe, znajdujące się na granicy zastosowania wyjątku.
Jolanta Ojczyk
02.02.2019
Nowe technologie Finanse
Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków, wyłączenie banków hipotecznych z zasady gwarantowania depozytów - takie m.in. zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Prawo gospodarcze
Kancelaria K&L Gates skutecznie reprezentowała chińską spółkę budowlaną China Overseas Engineering Group Co., Ltd (COVEC) w sporze sądowym z podwykonawcą - niedoszłym dostawcą ekranów akustycznych na budowie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Prawnicy Prawo gospodarcze
Kancelaria Greenberg Traurig, przy udziale swoich biur w Warszawie i Berlinie, reprezentowała spółkę CCC S.A. w transakcji dotyczącej rozpoczęcia współpracy biznesowej i kapitałowej z HR Group. CCC będzie miała ponad 30 proc. udziałów w tej spółce.
Krzysztof Sobczak
01.02.2019
Prawo gospodarcze
Odpady zebrane selektywnie i umieszczone w workach odpowiedniego koloru nie mogą być przewożone razem jednym pojazdem. Nawet umieszczenie ich w komorze pojazdu w zawiązanych workach nie musi gwarantować, że nie zostaną zmieszane.
Ćwiek Piotr
01.02.2019
Środowisko
Przy zawieraniu umowy w sporze z członkiem zarządu spółki z o.o., spółkę tę może reprezentować - na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników - pełnomocnik umocowany rodzajowo albo do określonej umowy lub określonego sporu - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.02.2019
Prawo cywilne Spółki
W wydanym niedawno wyroku warszawski sąd uznał, że pierwszy telefon telemarketer może wykonać bez zgody abonenta. Jeśli jednak rozmowa będzie kontynuowana po usłyszeniu "tak", będzie bezprawna - ostrzegają prawnicy. Branża telemarketingu wiąże jednak z tym wyrokiem pewne nadzieje.
Jolanta Ojczyk
01.02.2019
Prawo gospodarcze RODO

Urząd może skontrolować, czym palimy w piecu

Samorząd terytorialny Środowisko
Kontrolą domowych pieców zajmuje się straż miejska, a tam, gdzie jej nie ma – wyznaczony urzędnik. Przedstawiciele władzy mogą wejść do domu, przesłuchać domowników i pobrać próbki z kotła. Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem. Kary za palenie czym popadnie są znaczne.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Osoby, które nie segregują śmieci, miały płacić cztery razy wyższą stawkę, niż segregujący. Ministerstwo Środowiska zaproponuje jednak zmniejszenie tej różnicy do dwukrotności. Chodzi o zapis w konsultowanym cały czas przez resort projekcie tzw. ustawy śmieciowej.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.02.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, do których dochodzi podczas pokazów na rynku sprzedaży bezpośredniej - to cel kampanii edukacyjnej skierowanej m.in. do firm wynajmujących sale na takie spotkania. Organizatorzy chcą je uczulić na przestrzeganie praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
31.01.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska i Rafała Mikusiński będą nowymi zastępcami przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Powołał ich premier Mateusz Morawiecki na wniosek Jacka Jastrzębskiego.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Finanse
Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ogólne stanowisko w sprawie ważności algorytmu SHA-1 stosowanego w kwalifikowanym podpisie elektronicznym. To reakcja na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Resort z góry zapowiada, że jego stanowisko nie będzie tożsame z poglądem tego organu.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Zamówienia publiczne

Nie zawsze poznamy wynagrodzenia w NBP

Finanse publiczne Prawo pracy
Po burzliwej debacie Sejm uchwalił ustawę, która ma ujawnić wysokość płac w Narodowym Banku Polskim. Zgodnie z nią, maksymalne wynagrodzenie np. dyrektorów, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia prezesa. Niestety, pozwala ona na ujawnianie średnich pensji, a nie wynagrodzeń konkretnych osób na kierowniczych stanowiskach.
Jolanta Ojczyk
31.01.2019
Finanse publiczne Prawo pracy
Zaledwie w ciągu dwóch dni Sejm uchwalił ustawę regulującej zasady wynagradzania pracowników NBP. W debacie sejmowej pojawiły się jednak zarzuty niezgodności z prawem unijnym i niekonstytucyjności. Negatywną stanowisko opublikował też Europejski Bank Centralny. Narodowy Bank Polski obawia się też utraty pracowników po wprowadzeniu nowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Prawo pracy Finanse
Sejm skierował ponownie do komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego senacki projekt zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
Katarzyna Kubicka-Żach
30.01.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Do dalszych prac komisji trafił po drugim czytaniu trafi projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, który ma służyć m.in. uporządkowaniu pasm i przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. Posłowie zgłosili do niego pięć poprawek, w tym mające wzmocnić niezależność Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Prawo gospodarcze
Proponowana nowelizacja ustawy ws. cen energii elektrycznej zagwarantuje pełną niezależność regulatora - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zapowiada Ministerstwo Energii. I podkreśla, że w tej sprawie w pełni zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, na czym ma polegać zwiększenie niezależności urzędu.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna

Rząd ustawą zakaże likwidacji linii kolejowych  

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Zapiszemy raz na zawsze, że nie można zlikwidować linii kolejowej, nie można unicestwić przebiegu szlaku kolejowego – taką regulację zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy przywracający wiele połączeń i szlaków kolejowych.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Nie można wymagać, by to podmioty zewnętrzne finansowały funkcjonowanie szpitala. Dlatego nieterminowe przekazywanie pieniędzy przez NFZ, czy też zła gospodarka finansowa nie uzasadnia rozłożenia na raty zasądzonego świadczenia. W takiej sytuacji nie ma również podstaw, by odstępować od obciążania szpitala kosztami postępowania uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Marek Sondej
30.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu "Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP". Wnioski na sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów lub usług oferowanych pod jedną marką, można składać od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. Na firmy czeka 250 mln zł.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Finanse
Brytyjski rząd chce renegocjacji umowy wyjścia z Unii Europejskiej i uzyskania wiążących prawnie zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Płn. Premier Theresa May zapowiedziała takie działania podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu, potem poparła to Izba Gmin. Jednak unijni przywódcy nie widzą takiej możliwości.
Krzysztof Sobczak
30.01.2019
Administracja publiczna
Eksperci głośno krytykują orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Mówią wprost, że izba się pomyliła uznając wykluczenie wykonawcy, który opatrzył dokumenty podpisem elektronicznym z funkcją SHA-1. W tej sprawie, na prośbę Urzędu Zamówień Publicznych, stanowisko ma zająć Ministerstwo Cyfryzacji. To na jego opinii oparło się KIO.
Jolanta Ojczyk
30.01.2019
Zamówienia publiczne
Aby klub sportowy mógł brać udział w rozgrywkach ligi zawodowej musi mieć formę spółki. Przepisy jednak nie ułatwiają przekształcenia klubom prowadzącym działalność w formie stowarzyszeń, fundacji lub spółdzielni. Objęcie go zasadą sukcesji generalnej znacznie uprościłoby ten proces - pisze Rafał Trzeciakowski, radca prawny w kancelaria Grabowski i Wspólnicy.
Rafał Trzeciakowski
30.01.2019
Spółki
W sklepie, który jednocześnie pełni funkcję agenta pocztowego, nie obowiązuje zakaz handlu w niedzielę i święta. Nie ma przy tym znaczenia, że świadczenie usług pocztowych jest w tej placówce tylko działalnością uboczną – potwierdził Sąd Okręgowy w Elblągu.
Robert Horbaczewski
30.01.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy