Senat przygotował zmiany dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Obowiązujące przepisy, za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przestaną obowiązywać już 12 lutego.
Jolanta Ojczyk
24.01.2019
Budownictwo
Europosłowie z Komisji Prawnej zdecydowali dziś o zniesieniu pięcioletniego okresu ochronnego na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. To oznacza, że polskie firmy farmaceutyczne, będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.
Jolanta Ojczyk
23.01.2019
Prawo gospodarcze
Dwa urzędy i dwa różne stanowiska w sprawie przechowywania CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni. UODO twierdzi, że CV trzeba usunąć od razu po zakończeniu rekrutacji. Ministerstwo Cyfryzacji zaś, że dokumenty można przechowywać na wypadek późniejszych roszczeń niedoszłego pracownika.
Agnieszka Matłacz
23.01.2019
Prawo pracy
Nieskuteczność dotychczasowych zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych to dobry powód dla poprawienia tych przepisów, ale wątpliwości może budzić wyposażenie organów ścigania w nowe, szerokie kompetencje, które będą one mogły wykorzystywać instrumentalnie w stosunku do firm
Arkadiusz Matusiak Karolina Stawicka
23.01.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze Compliance
W Krajowej Izbie Odwoławczej zostanie powołana Izba Koncyliacyjna. Będzie rozstrzygała spory między wykonawcami a zamawiającymi w trakcie realizacji umowy. Taką rewolucyjną zmianę przewiduje projekt nowego prawa zamówień publicznych. Dzięki temu mniej sporów ma trafiać do sądów.
Jolanta Ojczyk
23.01.2019
Zamówienia publiczne
Tylko Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma umocowanie prawne do wydawania wytycznych i interpretowania przepisów dotyczących danych osobowych - oświadczyła we wtorek szefowa tej instytucji dr Edyta Bielak–Jomaa. I dodała, że inne instytucje, w tym resort cyfryzacji, nie powinny wchodzić w jej kompetencje.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
RODO
Rząd we wtorek – ku zaskoczeniu branży - nie przyjął projektu ustawy wprowadzającej przepisy wykonujące tzw. dyrektywę tytoniową. Przepisy są pilnie potrzebne, bo po 20 maja br. każda paczka papierosów powinna mieć unikalny kod, by móc ją skanować i śledzić jej drogę od fabryki do sklepu. Bez takiego systemu żadna paczka papierosów nie będzie mogła opuścić fabryki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.01.2019
Opieka zdrowotna
Podejrzany o przekroczenie uprawnień b. szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski ma opuścić areszt – zdecydował we wtorek Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Okres aresztowania Chrzanowskiego upływa 26 stycznia i zdaniem sądu może on uczestniczyć w dalszym postępowaniu przebywając na wolności.
Krzysztof Sobczak
22.01.2019
Prawo karne Prokuratura
Francuski odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Google 50 mln euro kary za utrudnianie dostępu do informacji o zasadach przetwarzania danych. Zarzucił, że użytkownicy nie są w stanie łatwo sprawdzić, jakie dane są przetwarzane i przez jaki czas
Jolanta Ojczyk
22.01.2019
RODO
Wójt nie stworzył w terminie gminnej ewidencji zabytków, która chroniłaby budynki przed nieuzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem rozbiórką. NSA uznał, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że w razie bezczynności wójta ochrona wynikająca z przepisów przejściowych trwa w nieskończoność.
Dorian Lesner
22.01.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Wciąż rosnące koszty zagospodarowania śmieci to następstwo m.in. drogich instalacji przetwarzających czy wzrostu cen energii, paliw i płac. Kosztuje wypełnianie przepisów przeciwdziałających pożarom wysypisk i większe tzw. opłaty marszałkowskie. Do drastycznych podwyżek dołączyli się radni, którzy czasem obniżali je wcześniej „lekką ręką”. Mimo że gminy mają bardzo małe pole manewru, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów, szukają oszczędności
Katarzyna Kubicka-Żach
22.01.2019
Środowisko Finanse samorządów
W zamówieniach ogłaszanych przez GDDKiA oraz PKP PLK maksymalna wysokość waloryzacji wyniesie 5 proc. – to główne założenie klauzul waloryzacyjnych, z którego strona rządowa się nie wycofa. Branży budowlanej udało się porozumieć w kwestiach dotyczących podwykonawców, a także technicznych aspektów rozliczeń.
Jolanta Ojczyk
22.01.2019
Zamówienia publiczne Budownictwo
Dłużnik odpowiadający rzeczowo, który mimo wezwania nie płaci długu zabezpieczonego hipoteką, popada w opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego - orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.01.2019
Prawo cywilne
Urząd Ochrony Danych Osobowych chciał pomóc pracodawcom i rekruterom w stosowaniu RODO w rekrutacji i zatrudnieniu. W październiku 2018 roku opublikował poradnik, który skrytykowali prawnicy. Teraz z pomocą pracodawcom przychodzi Ministerstwo Cyfryzacji i wydaje wiążące objaśniania prawne w sprawie przechowywania CV po rekrutacji.
Agnieszka Matłacz
22.01.2019
Prawo pracy HR RODO
Niespójne prawo powoduje, że nie wiadomo kto i jak miałby realizować zadania związane z bezpieczeństwem energetycznym obywateli na poziomie lokalnym. A do tego obowiązujące obecnie w Polsce przepisy zawierają 173 definicje dotyczące energetyki.
Alicja Wejner
21.01.2019
Środowisko
Agencja Ochrony "Tajfun" nie prowadziła dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o ochronie osób i mienia, m.in. w zakresie wykazu pracowników ochrony, rejestru zawartych umów oraz ksiąg ich realizacji. Nie wystawiała też legitymacji zatrudnionym pracownikom ochrony. Dlatego straci koncesję.
Jolanta Ojczyk
21.01.2019
Prawo gospodarcze
Deutsche Bank Polska stosuje niedozwolone klauzule we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro, m.in. nieprecyzyjnie określa wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany
Krzysztof Sobczak
21.01.2019
Rynek i konsument Finanse
Z uwagi na rolę diagnosty przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga się od niego nadzwyczajnej staranności. Stąd niezależnie od wagi uchybienia oraz jego przyczyny, nieprawidłowe przeprowadzenie badania albo wydanie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami zawsze skutkuje odebraniem mu uprawnień - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
21.01.2019
Prawo gospodarcze
Następca prawny banku wniósł przeciwko pozwanemu pozew o zapłatę na podstawie weksla. Weksel wypełniono kilka miesięcy po upływie 3-letniego okresu przedawnienia roszczenia, które było podstawą wystawienia weksla. Roszczenie powoda było więc niezasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
21.01.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Z kodeksu postępowania cywilnego zniknie przepis pozwalający wydać nakaz zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych. Sprawy będące w toku zostaną umorzone. Część sądów stosowało go, mimo że od ponad pięciu lat prawo bankowe nie uznaje ksiąg jako dowodu w postępowaniu cywilnym.
Jolanta Ojczyk
21.01.2019
Prawo cywilne Finanse
Opinia rzecznika generalnego TSUE wywołała dyskusję o zasięgu terytorialnego prawa do zapomnienia. Zwrócił on uwagę na istotne argumenty ograniczające eksterytorialność czy brak możliwości ważenia interesów w oparciu o prawa podstawowe. Możliwość przeniesienia innych wniosków opinii na obecny stan prawny może być jednak ograniczona - pisze Dominik Lubasz
Lubasz Dominik
20.01.2019
RODO
Zaplanowane na poniedziałek negocjacje krajów UE z PE ws. kontrowersyjnych regulacji dot. prawa autorskiego zostały odwołane. Jak poinformowała rumuńska prezydencja, to skutek tego, że w wieczorem państwa członkowskie nie potrafiły znaleźć kompromisu ws. mandatu do negocjacji.
Krzysztof Sobczak
19.01.2019
Prawo gospodarcze

Nie unikniemy brexitu - otwarta jest kwestia czasu i kosztów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
W obliczu obecnego kryzysu politycznego nie sposób przewidzieć, kiedy i w jaki sposób Brytyjczycy opuszczą struktury unijne. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz zakładający wydłużenie okresu negocjacyjnego - uważa dr Elżbieta Sadowska-Wieciech z Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Elżbieta Sadowska
19.01.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Choć wykonawca kupił podpis elektroniczny od zaufanego dostawcy, podpisany nim JEDZ został uznany za nieważny. I to mimo, że dyrektywa mówi, że jeżeli oferta jest podpisana kwalifikowanym certyfikatem z zaufanej listy, zamawiający nie może stosować dodatkowych wymogów mogących utrudnić korzystanie z tych podpisów. KIO oparła się na ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Wyrok analizuje Anna Prigan, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Prigan Anna
19.01.2019
Zamówienia publiczne
Pokonany został kolejny etap na drodze do zakazu m.in. plastikowych talerzy, słomek czy patyczków higienicznych. W piątek ambasadorowie krajów UE zatwierdzili porozumienie PE i państw unijnych w sprawie nowych przepisów, które mają ograniczyć ilość plastikowych śmieci trafiających do mórz.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Ministerstwo Cyfryzacji chce poznać stanowisko podmiotów zainteresowanych otwieraniem danych. Zgłoszone w ramach konsultacji uwagi mają posłużyć zmianom standardów otwartości, które pozwolą na powszechny i swobodny dostęp do danych oraz ich ponowne wykorzystywanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.01.2019
Administracja publiczna
Kierowca wylogował kartę z tachografu i nie rejestrował swoich aktywności. Przedsiębiorca miał ponieść za to naruszenie karę w wysokości ponad 5 tys. zł. Rozpoznający jego skargę WSA w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że przedsiębiorca nie zawsze ma wpływ na naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, szczególnie gdy dochodzi do tego z powodu zachowania osób trzecich, którym nie był w stanie się przeciwstawić.
Dorian Lesner
18.01.2019
Prawo pracy
Była członkini zarządu zapłaci za zaległości podatkowe, ponieważ nie mogła wskazać majątku spółki na ich zaspokojenie. WSA w Olsztynie stwierdził, że jej możliwości były mocno ograniczone, jednakże w obowiązujących przepisach nie przewidziano innych przesłanek uwolnienia się od odpowiedzialności.
Dorian Lesner
18.01.2019
CIT Prawo gospodarcze
Operatorzy telewizji kablowych krytykują projekty decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ułatwiające dostęp do ich infrastruktury w budynkach mieszkalnych innym firmom z tej branży. Twierdzą, że ograniczą one konkurencję. UKE uważa, że większość przedsiębiorców nie udostępnia swoich kabli, dlatego ich klientom trudno zmienić dostawcę usług.
Jolanta Ojczyk
18.01.2019
Prawo gospodarcze
Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA – twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2019
CIT Rachunkowość