Prezes NBP uznał, że kandydaci na szefów banków nie są osobami publicznymi i odmówił ujawnienia ich nazwisk. Rzecznik praw obywatelskich ma inne zdanie i wniósł skargę do sądu.
Jolanta Ojczyk
09.01.2019
Prawo gospodarcze
Departament Stanu USA opracowuje plan sankcji przeciwko specjalistycznym firmom zaangażowanym w budowę gazociągu Nord Stream 2 - ustalił gospodarczy dziennik Handelsblatt. Niemiecki rząd jest wyraźnie zaniepokojony.
Jolanta Ojczyk
09.01.2019
Spółki
W skład powołanego właśnie zespołu wejdą przedstawiciele Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji...
Jolanta Ojczyk
09.01.2019
Środowisko Prawo gospodarcze

127 tys. przedsiębiorców chce płacić mały ZUS

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Skończył się czas na zgłoszenie w ZUS chęci przejścia w 2019 roku na niższe składki. Do Zakładu trafiło 127.405 wniosków o mały ZUS. Zostaną teraz zweryfikowane. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje jeszcze możliwości opłacania niższych składek.
Agnieszka Matłacz
09.01.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Opłata za usługi wodne, nieuiszczona w terminie, jest zaległością podatkową. Na decyzję w tej sprawie służy najpierw odwołanie do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, a nie bezpośrednio - skarga do sądu administracyjnego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Jolanta Ojczyk
09.01.2019
Środowisko
Nie udało się osiągnąć nawet niewielkiej części z zakładanych celów programu „Mieszkanie+”, a „lex deweloper” spotyka się z nieprzychylnością samorządów. Wyjściem z tej sytuacji nie jest tworzenie nowych „specustaw”, ale uporządkowanie prawa budowlanego - pisze Jacek Kosiński.
Jacek Kosiński
09.01.2019
Budownictwo
Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie mógł określić harmonogram rozdysponowania częstotliwości, co ma przyspieszyć procedury związane z budową sieci 5G w Polsce. Tak wynika z projektu przyjętego przez Radę Ministrów.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Prawo gospodarcze
Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz (fot.) została najwyżej oceniona w rankingu najlepiej przygotowanych ustaw w 2018 roku. "Jej" ustawy o sukcesji przedsiębiorstw oraz tzw. „konstytucja biznesu” ocenione zostały na 4,2 w skali od 1 do 5.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Prawo gospodarcze
Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie poradnik dotyczący zasad oceny ofert. Pierwsza część jest teoretyczna, druga praktyczna. W niej są podane przykłady kryteriów pozacenowych dla konkretnych zamówień, np. na usługi projektowe, roboty budowlane czy informatyczne.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Zamówienia publiczne
Rada Ministrów przyjęła we wtorek 8 stycznia projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Teraz trafi on do Sejmu. Nowa regulacja ma ułatwić karanie firm. Do przypisania odpowiedzialności firmie nie będzie już niezbędny wyrok skazujący osobę fizyczną. Umożliwi też ściganie za działania kontrahentów i ignorowanie sygnalistów.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Spółki Compliance
Firma sprzedająca urządzenia filtrujące wodę nie miała prawa wpisywać w zawieranych umowach postanowień o braku możliwości odstąpienia od tych umów po dokonaniu montażu urządzenia - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi postępowanie wobec firmy, która stosuje taką praktykę.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ustawa promuje jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Ma ona poprawić jakość powietrza.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
Środowisko
Jest zgoda i wola, aby uchwalić zaproponowane przez prezydenta zmiany w ustawie o wsparciu kredytobiorców. Jeszcze w styczniu zostanie zwołane posiedzenie podkomisji frankowej - powiedział w poniedziałek jej przewodniczący Tadeusz Cymański. A rzecznik prezydenta Błażej Spychalski dodał, że być może wiosną Sejm zajmie się ustawami frankowymi.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Rynek i konsument Domowe finanse Prawo gospodarcze
Pierwsze kontrole escape roomów w całej Polsce pokazują, że obecne przepisy są wystarczające. Potrzebne są tylko kontrole i świadomość, że trzeba je stosować. Jerzy Kwieciński, minister inwestycji przyznał, że z pierwszych informacji nie nasuwa się bezpośredni wniosek, że należy wprowadzić zmiany.
Jolanta Ojczyk
08.01.2019
BHP Budownictwo

Samorządy wciąż obawiają się wzrostu cen energii

Środowisko Finanse publiczne Akcyza Prawo gospodarcze
Uchwalona przed końcem roku ustawa znosząca podwyżki cen energii przyniosła pewne korzyści samorządom, jednak nie wszystkim. Pozostały niekorzystne umowy i obawy o dalsze wzrosty kosztów. Nie ma też obiecanego zespołu ekspertów samorządowo-rządowych.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
08.01.2019
Środowisko Finanse publiczne Akcyza Prawo gospodarcze
O prawie trzeba myśleć w kategoriach środka, a nie celu. Przepisy prawa procesowego mają to do siebie, że z czasem, a niekiedy również proporcjonalnie do stopnia skomplikowania, zaczynają żyć własnym życiem, niekoniecznie zgodnie z misją nadaną przez ustawodawcę - pisze adw. Rafał Rozwadowski, komentując zmiany projektowane w procedurze cywilnej.
Rafał Rozwadowski
08.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii finalizuje prace nad prostą spółką akcyjną. Jutro projektem w jej sprawie zacznie zajmować się komisja prawnicza, a na początku lutego rząd. Nowością jest zapis o odpowiedzialności zarządu za długi. Pozostał przepis pozwalający na wykorzystanie blockchainu do prowadzenia rejestru akcji.
Jolanta Ojczyk
07.01.2019
Nowe technologie Spółki

Kontrole RODO można przeżyć

Prawo gospodarcze RODO
Duży niepokój wśród przedsiębiorców budzi groźba kontroli pod kątem przestrzegania RODO. Niektórzy z nich sądzą, że urzędnicy mogą zapukać do drzwi o szóstej rano bez zapowiedzi. A jeszcze inni najbardziej obawiają się maksymalnej kary - 20 mln euro. Według ekspertów zupełnie niesłusznie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.01.2019
Prawo gospodarcze RODO
Mandaty, zakazy działalności i zamknięcia lokali - to pierwsze efekty prowadzonych w całym kraju kontroli tzw. escape roomów. Po tragicznym piątkowym pożarze w Koszalinie, w którym zginęło pięć dziewcząt, sprawdzane są m.in. zabezpieczenia pożarowe i drogi ewakuacyjne.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
BHP Budownictwo
Ustawodawca w ostatniej chwili zmienił zasady uwłaszczenia dla podmiotów gospodarczych. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej. Nowelizacja jednak nie jest doskonała – uważa Łukasz Bernatowicz, radca prawny, ekspert BCC do spraw infrastruktury i prawa budowlanego.
Jolanta Ojczyk
07.01.2019
Budownictwo
W Brukseli ma powstać skupiający przedsiębiorców hub lobbingowy, którego celem jest zwiększenie wpływu polskiego biznesu na unijną legislację. Pracuje nad tym Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, według którego obecnie głos polskich przedsiębiorców na forum UE jest słabo słyszalny.
Krzysztof Sobczak
06.01.2019
Prawo gospodarcze
- Zamrożenie cen energii w ustawie nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie spełnia jednej z przesłanek, która definiuje pomoc publiczną – nie jest selektywne, ale stanowi tzw. środek o charakterze ogólnym - zapewnił minister energetyki Krzysztof Tchórzewski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.01.2019
Finanse publiczne
Od soboty trwają kontrole straży pożarnej w escape roomach na terenie całego kraju. Jakie kroki należy przedsięwziąć w razie pojawienia się zagrożenia pożarowego w pokoju zagadek - wyjaśnia Łukasz Górczyński ze straży pożarnej w Łodzi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
BHP
Sejm pracuje nad pakietem zmian w 167 ustawach, które są potrzebne do pełnego wdrożenia RODO. Jedną z tych ustaw jest prawo bankowe. Fundacja Panoptykon walczy o zagwarantowanie właściwej ochrony prywatności klientów przed błędnymi lub dyskryminującymi decyzjami banków.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.01.2019
RODO
Od soboty byli wspólnicy spółek: partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej mają możliwość ochrony sądowej swoich praw przed roszczeniami wierzycieli spółki osobowej. To efekt bardzo krótkiej, ale ważnej, nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Jolanta Ojczyk
05.01.2019
Prawo cywilne Spółki
Ministerstwo Środowiska podkreśla, że nowelizacja rozporządzenia, która przesuwa termin wdrożenia nowego systemu segregacji na 1 stycznia 2020 r. ma pomóc tym samorządom, które jeszcze nie wprowadziły systemu selektywnej zbiórki odpadów, tak aby proces ten nie powodował wzrostu kosztów dla mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.01.2019
Środowisko
46 tys. z ok. 170 tys. uprawnionych przedsiębiorców zgłosiło już w ZUS chęć przejścia na niższe składki. Od 1 stycznia 2019 roku drobni przedsiębiorcy mogą płacić składki uzależnione od przychodu osiągniętego w poprzednim roku. Ostateczny termin na zgłoszenie zmiany upływa 8 stycznia.
Agnieszka Matłacz
04.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
Rozwiązania, wprowadzone ustawą w sprawie cen prądu, nie są pomocą publiczną, bo oddziaływują na wszystkie podmioty na rynku energii elektrycznej. Ustawa nie zmienia zasad rynku konkurencyjnego i jest zgodna z prawem UE - poinformowało Ministerstwo Energii. Komisja Europejska oczekuje jednak ich notyfikacji.
Jolanta Ojczyk
04.01.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zwraca uwagę, że wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat dla mieszkańców z tytułu opłaty przekształceniowej. Deklaruje pomoc samorządom i apeluje, by działały na korzyść mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.01.2019
Budownictwo
Waloryzacja kontraktów ma wynieść do 5 proc. wartości kontraktów. Będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.
Jolanta Ojczyk
04.01.2019
Zamówienia publiczne Budownictwo