W poniedziałek na połączonym posiedzeniu senackich komisji środowiska i rolnictwa przedstawiono informację w sprawie realizacji nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 roku. 

Senatorowie podczas komisji pytali m.in. o kwestię ustawy mającej wdrożyć do Polski system rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). ROP ma polegać na tym, że przedsiębiorcy - wprowadzający opakowania na rynek - mają w większym stopniu niż obecnie partycypować w kosztach zagospodarowania odpadów. Projekt ma ustanowić opłatę opakowaniową, która będzie ponoszona przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczone dla gospodarstw domowych.

Czytaj też: Opakowania zwrotne - podstawa opodatkowania w VAT >

Prace trwają, będzie nowa ustawa

Zastępca dyrektora departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska przekazała w poniedziałek, że projekt mający wdrożyć ROP jest po etapie konsultacji społecznych w trakcie których wpłynęło bardzo dużo uwag. Konsultacje projektu zakończyły się w ub.r. "Przygotowujemy nowy projekt ustawy uwzględniający te uwagi, które będą przyjęte w ramach przyjętego systemu" - powiedziała Darska.

Przedstawicielka MKiŚ dodała, że resort pracuje również nad dwoma innymi projektami, które wpisywać się będą w ROP. Chodzi o projekt wdrażający unijna dyrektywę single-use plastic, której celem jest m.in. ograniczenie stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Drugi projekt dotyczy z kolei kształtu funkcjonowania sytemu kaucyjnego w Polsce.

Raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia zawartego między organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, a marszałkiem województwa - WZÓR DOKUMENTU >

Joanna Darska wyjaśniła, że obecnie najwyższy priorytet ma projekt wdrażający przepisy unijne dot. jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, co ma związek z tym, że regulacje w tej sprawie zaczęły obowiązywać na początku lipca 2021 r. - Ten projekt ustawy jest już na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przed nami komisja prawnicza i przyjęcie przez Radę Ministrów. Tutaj staramy się dochować wszelkich starań tak, żeby jak najszybciej ten projekt trafił do parlamentu - dodała.

Odnośnie projektu mającego wdrożyć system kaucyjny w Polsce Darska przekazała, że resort opracowuje uwagi, jakie do projektu wpłynęły w trakcie konsultacji, następnie zostanie on przekazany do konsultacji międzyresortowych.  -Na tym etapie jeszcze nie mogę powiedzieć, ani zdeklarować, w którym momencie projekt ustawy po zmianie zostanie upubliczniony na RCL z tego względu, że będzie mogło to nastąpić po tym jakiego kształtu nabierze ustawa, która wdraża i transponuje system sup-owski  - powiedziała zastępca dyrektora.

Zgodnie z przedstawionym z końcem stycznia projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, system kaucyjny ma objąć butelki jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na napoje o pojemności do 3 l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 l. Do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję.

Projektowane przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2023 roku. Propozycja przewiduje jednak, że wprowadzający opakowania na rynek zostaną zobowiązani do utworzenia systemu kaucyjnego nie później niż 24 miesiące po wejściu w życie ustawy – najpóźniej więc do końca 2024 r.

Unijne przepisy nakazują zbudowanie systemu selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77 proc. w 2025 r. oraz 90 proc. w 2029 r.

Czytaj też: Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny >