Senat będzie pracował nad przepisami pozwalającymi na uproszczone przejmowanie osłabionych banków. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nie poparli wniosku senatora Kazimierza Kleiny o zdjęcie z porządku obrad kontrowersyjnej ustawy o nadzorze finansowym.
Jolanta Ojczyk
16.11.2018
Finanse
W połowie przyszłego roku planowana jest likwidacja niektórych deklaracji VAT – poinformowali w czwartek przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Od września 2019 r. ma też ruszyć usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.
Krzysztof Sobczak
16.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może odmówić udzielenia takich informacji, w przypadku gdy ich udostępnienie może naruszyć stan środowiska.
Ewa Florkiewicz
16.11.2018
Środowisko
25 listopada odbędzie się szczyt 27 państw członkowskich w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To efekt osiągniętego w środę wieczorem kompromisu. Brytyjski rząd zaakceptował warunki umowy brexitu.
Jolanta Ojczyk
15.11.2018
Prawo gospodarcze
Zleceniobiorca podlega innym regulacjom niż pracownik i w przeciwieństwie do niego darmowy nocleg zapewniony mu przez agencję pracy tymczasowej będzie podlegał opodatkowaniu PIT. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
15.11.2018
PIT Prawo gospodarcze
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o płatnościach...
Jolanta Ojczyk
15.11.2018
Prawo gospodarcze
Sześć organizacji pracodawców stanowczo sprzeciwia się rozwiązaniom przewidzianym w projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W tej sprawie wysłały apel do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To jego resort bowiem przygotował projekt.
Jolanta Ojczyk
15.11.2018
Spółki
Osiągnięcie 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 roku może być zagrożone – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Stwierdza, że rozwój OZE w Polsce blokują niestabilne przepisy.
Jolanta Ojczyk
15.11.2018
Środowisko
Korzystający z internetu w sposób profesjonalny, czyli przechowujący utwory, muszą przyjąć do wiadomości, że są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich, a nie wykręcać się, że nie wiedzą, co rozpowszechniają - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodaje jednak, że prawo powinno być łagodniejsze dla internautów ściągających utwory do użytku prywatnego.
Krzysztof Sobczak
15.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Unijne przepisy starają się nadążać za zmieniającą się rzeczywistością. Umożliwiły np. przekazywanie informacji na stronach internetowych zamiast na etykiecie. Nie wiadomo jednak, kiedy na opakowaniach będzie można informować o zdrowotnych właściwościach produktów
Rafał Bujalski
15.11.2018
Prawo gospodarcze

UOKiK tropi zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił już zarzuty ośmiu przedsiębiorcom, ale podejrzewa próby ustawienia co najmniej kilkunastu przetargów. Zwykle chodzi o rezygnowanie z podpisania kontraktu przez zwycięzcę - uczestnika zmowy. Wówczas kontrakt dostaje jej drugi uczestnik, który przedstawił droższą ofertę.
Jolanta Ojczyk
14.11.2018
Zamówienia publiczne
Ustawa o produktach kosmetycznych, która 1 stycznia 2019 roku zastąpi obowiązującą do tej pory ustawę o kosmetykach, ma poprawić nadzór nad produktami kosmetycznymi i zwiększyć bezpieczeństwo ich stosowania. Wprowadzi też wysokie kary za wprowadzanie produktów, które nie spełniają norm oraz za niezgłoszenie działań niepożądanych.
Agnieszka Matłacz
14.11.2018
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą 9-proc. CIT dla małych firm oraz m.in. zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów w przypadku nabycia i eksploatacji samochodów osobowych przez firmy.
Krzysztof Sobczak
14.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Ograniczenia budżetowe oraz brak technologii usprawniających pracę to największe wyzwania dla rozwoju branży prawniczej – wynika z raportu kancelarii PwC Legal „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje działów prawnych”. Uczestnicy sondażu, przeprowadzonego wśród dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw, szczególnie narzekali na brak narzędzi „szytych na miarę” dla danej organizacji.
Krzysztof Sobczak
14.11.2018
Prawnicy
Przy naliczaniu kar umownych za opóźnienia przy każdym etapie budowy kontrahent musi znać maksymalną ich wysokość - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego. - Do unieważnienia umowy trzeba by było wykazać, że gdyby powód wiedział, jaka jest cała suma kar umownych, to by nie przystąpił do całej umowy - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.11.2018
Prawo cywilne
Wystąpienie o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości wymaga przeprowadzenia rokowań z jej właścicielem (użytkownikiem wieczystym). Jest to analogiczna sytuacja jak przy wywłaszczeniu polegającym na odebraniu prawa - strony początkowo powinny spróbować się porozumieć
Anna Buchwald
14.11.2018
Prawo gospodarcze
Śledztwo wszczęte zostanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marka...
Patrycja Rojek-Socha
13.11.2018
Finanse publiczne
Przepis ograniczający możliwość odwołania od decyzji o nieprzyznaniu środków unijnych, gdy nastąpiło już wyczerpanie tych funduszy w ramach danego programu, jest zgodny z konstytucją - stwierdził we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Administracja publiczna
Nie można chronić smaku produktu spożywczego na takiej zasadzie, na jakiej chronione są dzieła autorskie. Nie ma możliwości precyzyjnej identyfikacji tej wartości, bo smak to odczucie subiektywne - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018

MF konsultuje zmiany w nadzorze nad audytorami

Domowe finanse Prawo gospodarcze
Wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego - to zmiany przewidywane w projekcie ustawy, który Ministerstwo Finansów uzgadnia właśnie z zainteresowanymi środowiskami i instytucjami. Konsultacje potrwają do czwartku 14 listopada br.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Problematyka przeciwdziałania zjawiskom oszustw podatkowych będzie wiodącym tematem organizowanej już po raz drugi w dniach 23-24 listopada br. w Toruniu konferencji Economy, Tax & Crime.
Iwona Kaczorowska
13.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Wprowadzona przez obecny rząd reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, polegająca na przekazaniu nadzoru nad nimi nowym ministrom, nie poprawiła kondycji finansowej tych firm - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. I nawołuje do bardziej efektywnych zmian w tym zakresie.
Krzysztof Sobczak
13.11.2018
Administracja publiczna
Sąd może zobowiązać do naprawienia szkody nie tylko sprawcę kradzieży, ale też pomocników - przypomniał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Powód musi jednak wykazać, że ich działanie ułatwiło albo wręcz umożliwiło kradzież.
Marek Sondej
13.11.2018
Prawo cywilne Spółki
Kwestia tego, czy inwestorem jest podmiot publiczny, czy też prywatny, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia o publicznym celu inwestycji. Bez wpływu są także jego pobudki, które mogą wynikać np. z chęci osiągnięcia zysku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
13.11.2018
Opracowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych wykaz rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji dla ochrony danych osobowych, nie jest przejrzysty i transparentny - twierdzi Europejska Rada Ochrony Danych.
Jolanta Ojczyk
13.11.2018
Nowe technologie RODO
Trybunał Konstytucyjny ma kontynuować we wtorek 13 listopada rozpatrywanie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS.
Krzysztof Sobczak
12.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Brak związku między uszczerbkiem majątkowym powódki, a wzbogaceniem pozwanej nie pozwala na stwierdzenie, że pozwana przyczyniła się do bezpodstawnego wzbogacenia - orzekł Sąd Najwyższy. Sprawa jest precedensowa, bo dotyczy błędnego rozliczenia poboru energii elektrycznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.11.2018
Prawo cywilne
Przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, oszczędność na kwocie składki okazać się tragiczna w skutkach.
Grzegorz Prigan
11.11.2018
Prawo cywilne Domowe finanse
Nowe unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych żywności umożliwi podawanie do publicznej wiadomości ratingu firm spożywczych przygotowanego na podstawie wyników kontroli. Jego powstanie w Polsce nie jest jednak pewne.
Rafał Bujalski
10.11.2018
Prawo gospodarcze

Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.
Jolanta Ojczyk
10.11.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze