W nowym rozporządzeniu określono niższe opłaty hurtowe roamingu – koszty ponoszone przez operatorów w związku z korzystaniem z sieci za granicą w celu świadczenia usług na rzecz swoich klientów przebywających za granicą. Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które umożliwiają operatorom utrzymanie i odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych.

W zakresie transmisji danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe: 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.

Za połączenia głosowe będzie to: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 r., za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS od 2025 r.

Jak podkreśla KE, niższe opłaty hurtowe oznaczają korzyści dla konsumentów, ponieważ powinny zapewnić wszystkim operatorom możliwość oferowania konkurencyjnych umów roamingowych zgodnie z zasadą korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju.

Łatwy dostęp do numerów alarmowych

Nowe przepisy dotyczące roamingu mają też zapewnić, że obywatele będą znać jednolity unijny numer alarmowy 112, z którego mogą korzystać w dowolnym miejscu w UE w celu skontaktowania się z służbami ratunkowymi. Od czerwca 2023 r. operatorzy powinni wysyłać automatyczne wiadomości swoim klientom podróżującym za granicę, aby poinformować ich o dostępnych alternatywnych sposobach kontaktu ze służbami ratunkowymi, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub aplikacje alarmowe. Z takich sposobów mogą korzystać obywatele, którzy nie są w stanie wykonywać połączeń głosowych.