Akt o usługach cyfrowych głównym tematem konferencji na Uniwersytecie Łódzkim

Nowe technologie Prawo unijne

Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarzadzania Informacją, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego zapraszają na konferencję naukową pt. "Akt o usługach cyfrowych okiem autorów komentarzy". Wezmą w niej udział najlepsi specjaliści, którzy przedstawią m.in. najważniejsze problemy interpretacyjne. Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.

01.03.2024

Propozycje dotyczące AI w prawie autorskim mogą stać się nadregulacją

Nowe technologie Prawo unijne Prawo autorskie

Proponowana w nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych regulacja dotycząca eksploracji tekstów i danych w odniesieniu do sztucznej inteligencji nadmiernie ingeruje w możliwość trenowania generatywnych modeli AI. To zaszkodzi rozwoju innowacji w Polsce, a także samym artystom. Tak uważają eksperci Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polską branżę cyfrową. Podobne zdanie prezentuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

01.03.2024

Dozwolony użytek nie dla AI - ale na wynagradzanie twórców szanse nadal niewielkie

Nowe technologie Prawo unijne Prawo autorskie

W projekcie nowelizacji prawa autorskiego przewidziano, że w zakres dozwolonego użytku utworów nie będzie wchodziło ich wykorzystanie przez sztuczną inteligencję. Teoretycznie mogłoby to otworzyć twórcom drogę do uzyskiwania wynagrodzeń za wykorzystywanie ich pracy przez generatywną AI. Prawnicy oceniają jednak, że w praktyce będzie to trudne. Zwracają również uwagę na nieumiejętne sformułowanie przepisów.

01.03.2024

Premier: Będzie lista polskich postulatów zmian w europejskim Zielonym Ładzie

Prawo unijne Rolnictwo

Premier Donald Tusk zapowiedział w czwartek wieczorem, że wraz z rolnikami zostanie przygotowana lista polskich postulatów zmian w europejskim Zielonym Ładzie. Dodał, że polskie rolnictwo nie będzie respektowało zapisów Zielonego Ładu, jeśli nie zostaną one zmienione. Poinformował też, że w piątek będzie rozmawiał z marszałkiem Sejmu i liderami koalicji rządzącej, by przekonać ich do uchwały Sejmu, która jednoznacznie wskaże na potrzebę wprowadzenia embarga na rosyjską i białoruską żywność.

29.02.2024

Więcej czasu na uchwalenie planów ogólnych? Będzie rewizja KPO

Budownictwo Prawo unijne Ład Przestrzenny

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje renegocjować część kamieni milowych - także ten dotyczący reformy planistycznej. Już od dawna trafiają do resortu apele, żeby przesunąć w czasie obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Narzucone bowiem przez przepisy terminy trudno będzie gminom dotrzymać, co grozi paraliżem inwestycyjnym. Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie można już budować na obowiązujących dziś zasadach. Dla gospodarki będzie to prawdziwa katastrofa.

29.02.2024

Parlament Europejski opowiedział się za odbudową zasobów przyrodniczych

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo unijne

Do 2050 roku aż 20 proc. obszaru lądowego i tyle samo obszaru morskiego UE zostanie objęte środkami odbudowy zasobów przyrodniczych i wszystkich wymagających tego ekosystemów. Tak zdecydował Europarlament. Na kolejnym etapie porozumienie musi zostać przyjęte przez Radę UE. W praktyce wejście w życie rozporządzenia oznacza między innymi mniej zrębów zupełnych, bardziej różnorodne wiekowo i gatunkowo lasy czy wstrzymanie się od wycinek w starych lasach.

28.02.2024

Firmy będą płacić za przestępstwa przeciw środowisku - UE zaostrza przepisy

Środowisko Prawo unijne

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zaostrza kary grożące za najpoważniejsze przestępstwa przeciw środowisku i dodaje nowe typy wykroczeń. Ewentualne kary mają grozić zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Będą one surowe - z pozbawieniem wolności włącznie. Państwa członkowskie będą mieć dwa lata, by dostosować krajowe przepisy do nowych regulacji.

28.02.2024

Dostawca internetu nie zapuka do klienta z propozycją umowy i nie ukryje kosztów

Rynek i konsument Prawo unijne

Po ponad trzech latach opóźnienia jest szansa na to, że w Polsce zacznie być w końcu stosowana unijna dyrektywa ustanawiająca europejski kodeks łączności elektronicznej. Najnowszy projekt w tej sprawie został bowiem pozbawiony kontrowersyjnych propozycji, które znalazły się w wersji przedstawionej przez poprzednią władzę. Przewiduje za to nowe obowiązki dla przedsiębiorców, które z kolei mają wpłynąć korzystnie na wiedzę konsumentów.

28.02.2024

Rozwiązania proekologiczne istotne także w kontekście funduszy europejskich

Prawo unijne

Mając na uwadze wzrost istotności tematyki środowiskowej w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich, już na etapie planowania inwestycji warto wdrożyć analizy dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań proekologicznych. Z wachlarza wielu opcji można wybrać takie, które będą najbardziej adekwatne w kontekście całej działalności, a dodatkowo mogą przynieść korzyści - czy to ekonomiczne, czy wizerunkowe - pisze Agata Pietrzak, starsza analityk biznesowa w DC CENTRUM Sp. z o. o. 

27.02.2024

TSUE: Okresy wychowania dziecka w innym kraju UE uwzględniane przy rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Prawo do swobodnego przemieszczania się obywateli Unii może powodować konieczność uwzględnienia okresów przeznaczonych na wychowywanie dziecka, ukończonych w innym państwie członkowskim, przy obliczaniu wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

26.02.2024

Jest szansa, że Polska w końcu wdroży unijny kodeks łączności elektronicznej

Rynek i konsument Nowe technologie Prawo unijne

Przyznanie prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uprawnień do wydawania decyzji obszarowych, zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej i uchylenie obecnie obowiązujących przepisów prawa telekomunikacyjnego. To najważniejsze założenia projektów, które mają wdrożyć unijne przepisy po wielu miesiącach opóźnień.

26.02.2024

Polska tanią banderą – choć na razie tylko jachtową

Turystyka Prawo unijne Transport

Drobna zmiana w przepisach rejestrowych sprawia, że od trzech lat Polska jest atrakcyjnym miejscem do rejestracji jachtów z całego świata. Żeglarzy zachęcają tanie i szybkie procedury dokonywane przez internet, a w polskim rejestrze można znaleźć już ponad 63 tysięcy jednostek. Liderem wśród wybieranych portów macierzystych jest Gdańsk.

24.02.2024

Odblokowanie KPO prowadzi przez legislacyjne ścieżki

Prawnicy Finanse publiczne Prawo unijne

O ile zaliczki dla państw członkowskich, w ramach KPO, wypłacane są bezwarunkowo, reszta, czyli ok. 55 mld euro, dostępna będzie wyłącznie po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków, nazywanych w sferze publicznej „kamieniami milowymi”. Choć wiele mówi się w tym kontekście o kwestiach związanych z niezależnością sądów, to równie duży wpływ mają zadeklarowane przez Polskę zobowiązania do zmiany zasad prowadzenia procesu legislacyjnego - pisze Gniewomir Wycichowski-Kuchta z kancelarii DZP.

23.02.2024

Jest decyzja o odblokowaniu środków z KPO

Finanse publiczne Finanse Prawo unijne

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to 600 mld zł. - To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy - powiedział premier.

23.02.2024

TSUE podpowie, kiedy mebel może być utworem

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Własność przemysłowa

Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się twórczością użytkową w kontekście praw autorskich. W sprawie C-795/23 Konektra, w której do Trybunału skierowano pytania prejudycjalne dotyczące kryteriów ochrony prawnoautorskiej twórczości zdeterminowanej funkcjonalnie, spór dotyczy zakwalifikowania regału modułowego jako utworu - pisze Bartosz Mazurek, Junior Associate w praktyce prawa własności intelektualnej kancelarii Bird & Bird.

23.02.2024

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne

Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

22.02.2024

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie podatnika, domaganie się od niego składania wyjaśnień, tłumaczenia się i samodenuncjacji – pisze Przemysław Hinc, doradca podatkowy. I podkreśla, że takie działanie jest nie tylko sprzeczne z zasadami wyrażonymi w Konstytucji, ale też w przepisach ratyfikowanych umów międzynarodowych.

20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie dostanie. Zdaniem prawników konieczna jest nowelizacja ustawy budżetowej. Także Ministerstwo Finansów twierdzi, że minister nie posiada uprawnień do przesunięcia w trakcie roku budżetowego środków finansowych pomiędzy tymi podmiotami.

20.02.2024

Ustawa o sygnalistach ma być szybko, ale RPO póki co bez pieniędzy

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Rzecznik Praw Obywatelskich ma być centralnym organem w systemie ochrony sygnalistów, a nie jak przewidywała poprzednia wersja projektu – Państwowa Inspekcja Pracy. Pieniędzy na dostosowanie urzędu do nowych wyzwań, czyli przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia prawa, w budżecie na 2024 r. jednak nie dostał. Zdaniem prawników to niedopatrzenie, bo o tym, że będziemy musieli wdrożyć ustawę jak najszybciej, było wiadomo w trakcie prac nad budżetem. Znane były też jej skutki finansowe.

19.02.2024

Data Act: Nowe oblicze zarządzania danymi w Unii Europejskiej

Nowe technologie Prawo unijne

Data Act wprowadza nowe standardy w branży przetwarzania danych, kładąc nacisk na większą kontrolę klientów nad ich danymi oraz na otwartość i konkurencyjność rynku. To rozporządzenie, mając na celu wspieranie innowacji i ochronę interesów użytkowników, przyczynia się do kształtowania bardziej zrównoważonego i dynamicznego ekosystemu cyfrowego - piszą Maciej Kuranc oraz Natalia Kotłowska-Wochna z kancelarii Kochański & Partners.

17.02.2024
1  2  3  4  5    68