Obniżki cen bez manipulacji – Omnibusowa rewolucja coraz bliżej

Rynek i konsument Prawo unijne

Sztuczne zawyżanie cen, aby później móc je obniżyć i ogłosić promocję – takie właśnie praktyki były impulsem dla wprowadzenia nowych regulacji, które nakazują przedsiębiorcom informującym o obniżce podanie nie tylko ceny przed i obniżce, lecz również najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Trwają właśnie prace na polską ustawą implementującą unijną dyrektywę.

03.10.2022

DORA to rewolucja na rynku finansowym? Być może, ale z innych powodów niż myślicie

Prawo gospodarcze Finanse Prawo unijne

DORA to regulacja przygotowana po to, żeby chronić ciągłość szeroko rozumianych usług technologicznych i ich bezpieczeństwo – wszystko w kontekście bezpieczeństwa operacyjnego podmiotów nadzorowanych na rynku finansowym. Ma być bezwzględnie obowiązującym prawem, skutecznym wobec szerokiego grona instytucji finansowych oraz dostawców usług - pisze Kuba Ruiz, adwokat z kancelarii Bird & Bird.

03.10.2022

TSUE: Nie tylko sąd może nakazać wypłatę odszkodowania za opóźniony lot

Rynek i konsument Prawo unijne Transport

Organ krajowy odpowiedzialny za wykonanie rozporządzenia o prawach pasażerów linii lotniczych może w wyniku wniesienia indywidualnej skargi zobowiązać przewoźnika do zapłaty odszkodowania pasażerom. Może to jednak mieć miejsce pod warunkiem, że państwo członkowskie przyznało mu kompetencję w tym zakresie - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując skargę LOT.

30.09.2022

Sejm uchwalił ustawę mającą ograniczać skutki wzrostu cen prądu

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo unijne

Nowe przepisy zamrożą ceny prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do limitu zużycia 2000 kWh rocznie, a dla dużych rodzin i rolników do 3000 kWh. Dla gospodarstw, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

29.09.2022

Nowa ustawa dostosowuje przepisy o nawozach do unijnych zasad

Środowisko Prawo unijne

Dostosowanie zakresu i istniejącej terminologii ustawy do wymagań unijnego prawa oraz rozszerzenie katalogu produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory - cele zmian w ustawie o nawozach i nawożeniu, którą w czwartek uchwalił Sejm. W ustawie wysokość kar za łamanie przepisów została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych.

29.09.2022

UE: Postępowanie wobec Polski w sprawie importu równoległego leków

Farmacja Prawo unijne

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce za nieprzestrzeganie unijnych przepisów, dotyczących swobodnego przepływu towarów w odniesieniu do importu równoległego leków. Polska ma teraz dwa miesiące na rozwianie obaw zgłoszonych przez Komisję.

29.09.2022

Danina Sasina jeszcze nie jest przesądzona - rząd się nią na razie nie zajął

Finanse publiczne Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Kształt zapowiadanego nowego podatku od nadmiarowych zysków jeszcze nie został ustalony. Projekt ma być wypracowany w ciągu 2-3 tygodni i wbrew pierwotnym planom, poprzedzony konsultacjami społecznymi. W rządzie też ujawniły się różnice zdań na temat nowej daniny. Minister rozwoju Waldemar Buda sugeruje: decyzje w tej sprawie będą podjęte na szczeblu unijnym.

29.09.2022

Będzie o 9 tygodni dłuższy urlop rodzicielski tylko dla ojców

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby tylko ojcom o 9 tygodni i odpłatność za jego część nietransferowalną na poziomie 70 proc. – to niektóre zmiany, które ma wprowadzić ustawa dotycząca urlopów rodzicielskich. Strona społeczna domaga się odpłatności na poziomie 90 proc., a resort rodziny stoi na stanowisku, że ustawa, która wdroży w życie dyrektywę unijną i tak wychodzi poza narzucone przez nią ramy.

29.09.2022

Niszczenie towarów naruszających prawa własności wciąż problematyczne

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze Prawo unijne

W aktualnym stanie prawnym właściciele praw własności przemysłowej nie mogą być pewni, czy towary naruszające ich prawa zostaną zniszczone. Projekt najnowszej nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej póki co nie przewiduje wyjaśnienia tej kwestii. Być może rozwiązanie nadejdzie wraz z planowanym na październik wyrokiem TSUE - pisze Alicja Rytel, adwokat w Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

29.09.2022

SN: Odszkodowanie dla spółki za błędne wprowadzenie przez Polskę prawa unijnego

Prawo cywilne Prawo unijne

W sporze o odszkodowanie za szkodę wywołaną błędną implementacją prawa Unii Europejskiej Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie nie biegło od momentu, w którym poszkodowany w istocie nie posiadał jeszcze odpowiedniej wiedzy, choć uiszczał faktury, ale z obiektywnego punktu widzenia, powinien był lub mógł ją powziąć przy zachowaniu należytej staranności. Stan ten obowiązywał do zmiany kodeksu cywilnego w 2007 r.

29.09.2022

RPO za pilnym zapewnieniem efektywnej ochrony prawa do równego traktowania pracowników - rodziców i opiekunów

Prawo pracy Prawo unijne

Trwają prace nad zmianą kodeksu pracy wprowadzającą przepisy unijnej dyrektywy, której celem jest ułatwienie rodzicom i opiekunom godzenia życia zawodowego z prywatnym. Część uwag RPO do projektu została już uwzględniona, ale niektóre przepisy nadal budzą wątpliwości Rzecznika. Chodzi m.in. o prawidłową implementację przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich/opiekuńczych oraz zakazu stosowania wobec nich działań odwetowych.

28.09.2022

Nadzwyczajne zyski lub straty to dodatkowy podatek do zapłaty

Finanse publiczne Spółki Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Duże firmy zapłacą dodatkowe daniny, jeśli będą deficytowe albo zwiększą zyski. Taki paradoks może wyniknąć z równoczesnego obowiązywania podatku minimalnego oraz nowej daniny od nadmiarowych zysków. Ta ostatnia ma objąć nie tylko sektor paliwowy, w którym ze względu na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, takie zyski dziś najczęściej występują.

28.09.2022

Będzie unijny obowiązek oszczędzania energii, ale rząd ma na to całą gamę sposobów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Projektowane unijne rozporządzenie przewiduje redukcję zużycia prądu w każdym państwie członkowskim o 10 procent. Konieczne będą jednak także regulacje krajowe, które zachęcą lub zmuszą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W ekstremalnych sytuacjach można nawet wyłączać prąd określonym grupom odbiorców. Choćby z powodu strajku lub niepokojów społecznych.

26.09.2022

KE: Nie będzie funduszy, bo sądy w Polsce nie są niezależne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Polska nie dostanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy (KPO), jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa - oświadczyła w piątek po raz kolejny przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że członkowie Komisji są głęboko przekonani, iż nie ma już niezależności sądownictwa w Polsce. Jej zdaniem polskie władze nie wykonały porozumienia w sprawie KPO.

23.09.2022

Apel: Jednolity Sąd Patentowy powinien objąć jurysdykcją także Polskę

Nowe technologie Prawo gospodarcze Prawo unijne

Polska powinna przystąpić do konwencji o Jednolitym Sądzie Patentowym - apelowali uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej prawu patentowemu. Ich zdaniem zapewniłoby to lepszą spójność praktyki związanej z ochroną patentową. Nasz kraj jest tej konwencji nie przyjął, podobnie jak Hiszpania.

21.09.2022

Prof. Sikorski: Wciąż są wątpliwości wokół implementacji dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym

Prawo cywilne Prawo unijne

Dyrektywa o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym jest najistotniejszą dyrektywą harmonizującą prawo autorskie w Unii Europejskiej od czasów Dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym - pisze dr hab. Rafał Sikorski, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I dodaje, że największe kontrowersje budzi artykuł 17 tej dyrektywy.

21.09.2022

Będą zmiany w systemie wizowym i informacyjnym Schengen

Administracja publiczna Prawo unijne

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej dzięki lepszej i bardziej skutecznej współpracy operacyjnej między np. Strażą Graniczną, Policją, organami celnymi czy imigracyjnymi - to cel zmian w ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw.

20.09.2022

Rzecznik TSUE: Organ ochrony konkurencji tylko wyjątkowo może sprawdzać ochronę danych

RODO Prawo unijne

Organ ochrony konkurencji może, w ramach wykonywania przysługujących mu uprawnień, wziąć pod uwagę to, czy dana praktyka handlowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Winien jednak wziąć pod uwagę wszystkie decyzje wydane przez organ nadzorczy właściwy na mocy tego rozporządzenia i wszczęte przezeń dochodzenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.09.2022

UE: Jest porozumienie w sprawie finansowania z KPO, ale fundusze będą po spełnieniu kamieni milowych

Finanse publiczne Prawo unijne

Komisja Europejska poinformowała o podpisaniu umowy z Polską dotyczącej finansowania z Funduszu Odbudowy. Konieczne jest jeszcze podpisanie porozumienia operacyjnego. Potem państwa członkowskie mogą złożyć swój pierwszy wniosek o płatność, pod warunkiem, że spełniły odpowiednie etapy i cele. W przypadku Polski to m.in. tzw. kamienie milowe dotyczące praworządności.

20.09.2022

Podwójne odzyskanie VAT nie musi być bezpodstawnym wzbogaceniem

VAT Prawo unijne

Czy można dwa razy odzyskać nadpłacony VAT i nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzbogacenia? Trwają o to spory przedsiębiorców z fiskusem. Niewykluczone, że niedługo przełomem w sprawie stanie się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zanosi się, że TSUE przyzna rację podatnikom.

20.09.2022
1  2  3  4  5    47
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski