Według szacunków Komisji, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę przesiedlonych zostało ponad 14 mln osób, czyli 30 proc. ludności Ukrainy. Ponad 6,2 mln Ukraińców udało się do państw UE, a prawie 8 mln musiało opuścić swoje domy, ale pozostało na Ukrainie.

- Inwazja na Ukrainę przyniosła niewypowiedziane cierpienia, ale pokazała również głębię solidarności między państwami UE. Zwolnienie z VAT i cła pomoże państwom członkowskim przyjść z pomocą obywatelom Ukrainy zarówno przebywającym w UE, jak i tym, którzy pozostali w swoim kraju, ponieważ ułatwi dostarczanie ratujących życie towarów humanitarnych. Jest to działanie ze wszech miar właściwe - oświadczył Paolo Gentiloni, komisarz UE do spraw gospodarki.

Zobacz również: Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami >>