Po 1 stycznia 2019 roku starosta nada rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości na czas usunięcia awarii czy remontu gazociągu, wodociągu, linii energetycznej. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac nawet wówczas, gdy zaskarżą tę decyzję.
Jolanta Ojczyk
29.12.2018
Budownictwo
Z danych portalu obligacje.pl wynika, że w 2018 r. wartość publicznych emisji spadła o połowę. W przyszłym roku ten wynik może być jeszcze gorszy - to przez zmiany w prawie. Wszystkie emisje będą musiały być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Eksperci uważają, że wzrosną koszty emisji, zwłaszcza dla małych i średnich firm.
Jolanta Ojczyk
29.12.2018
Finanse
Inspekcja działa prawidłowo, jednak większość Polaków nie wie, czym się zajmuje ani nie rozróżnia instytucji konsumenckich - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego pracy Inspekcji Handlowej.
Krzysztof Sobczak
28.12.2018
Rynek i konsument
Przyjęte opłaty za usunięcie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych były znacznie wyższe niż rzeczywiste koszty realizacji tego zadania. Uzyskana nadwyżka miała sfinansować etaty w magistracie i straży miejskiej. Działanie to stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej – uznał WSA we Wrocławiu.
Dorian Lesner
28.12.2018
Finanse samorządów
W zarządach spółek nie będą mogli zasiadać skazani za przekupstwo lub płatną protekcję. Taką zmianę przewiduje najnowsza wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W projekcie pojawił się też, a potem szybko zninąkł, przepis o odpowiedzialności członków rad nadzorczych.
Jolanta Ojczyk
28.12.2018
Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 roku każdy, kto wykonuje pracę zarobkową, będzie miał prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Związkowcem będzie mógł więc zostać i samozatrudniony, i zleceniobiorca. Zmienią się też uprawnienia zakładowej organizacji związkowej i pojawią się nowe narzędzia prawne do sprawdzania liczebności związku.
Agnieszka Matłacz
28.12.2018
Prawo pracy
W porządku obrad znalazł się jeden projekt - rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wejście w życie projektowanych rozwiązań pozwoli na obniżenie rachunków o ponad 3,5 miliarda złotych.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.12.2018
Rynek i konsument
W Unii Europejskiej trwają prace na rzecz etycznego i prawnego uregulowania rozwoju sztucznej inteligencji. Trwają właśnie konsultacje projektu wytycznych w tej sprawie. W Polsce koordynuje je Ministerstwo Cyfryzacji.
Krzysztof Sobczak
27.12.2018
Nowe technologie

Jak przejść na mały ZUS – krok po kroku

Ubezpieczenia społeczne Finanse
Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od początku 2019 roku, mają siedem dni na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. To oznacza, że prowadzący działalność, muszą złożyć zgłoszenie do 8 stycznia.
Jolanta Ojczyk
27.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Firmy oferujące vouchery, karty zakupowe i paliwowe, od 20 grudnia mają obowiązek monitorowania wysokości dokonanych nimi transakcji. Gdy przekroczy ona 1 mln euro, muszą o tym powiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. Komisja właśnie wydała komunikat w tej sprawie.
Jolanta Ojczyk
27.12.2018
Finanse
Gdy dłużnik ma do spłacenia wiele długów, wierzyciel może zdecydować, w poczet którego zaliczy otrzymane świadczenie - twierdzi adwokat Grzegorz Prigan.
Grzegorz Prigan
27.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka wyrokiem Wielkiej Izby uznał, że osobista odpowiedzialność finansowa udziałowca i członka zarządu spółki kapitałowej za długi zaciągnięte przez tę spółkę nie stanowiła naruszenia prawa skarżącego do poszanowania jego mienia.
Katarzyna Warecka
27.12.2018
Spółki Prawo gospodarcze

WSA: 50 zł dla aplikanta za reprezentowanie członka zarządu to za mało

Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Aplikant radcowski został ustanowiony kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Jego zadaniem było reprezentowanie członka zarządu przed ZUS w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Organ chciał mu za to zapłacić 50 zł, zamiast 4800 zł, które mu się należały, zgodnie z obowiązującymi wówczas stawkami.
Dorian Lesner
27.12.2018
Strefa aplikanta Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze

Sąd: Odręcznie napisane pismo nie może nie mieć odpisów

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Prezes zarządu spółki wniósł skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Został wezwany do złożenia odpisu skargi. Nie uczynił tego, więc skarga podlegała odrzuceniu. Nie ma znaczenia, że skarżący nie miał kopii złożonego w oryginale pisma do sądu - wyjaśnił Sąd Okręgowy w Szczecinie.
Aleksandra Partyk
27.12.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Po Nowym Roku premier Mateusz Morawiecki zabierze głos w sprawie obniżenia podatków - zapowiedział wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Nie podał jednak żadnych szczegółów projektowanych przez rząd zmian.
Krzysztof Sobczak
26.12.2018
CIT PIT
Właściciel nieruchomości miał interes prawny w zaskarżeniu uchwały rady gminy, która w sposób sprzeczny z prawem ustalała stawki opłat za zagospodarowanie odpadów od domków letniskowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że nie musiał on zamieszkiwać na terenie gminy.
Dorian Lesner
26.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
Podpisana już przez prezydenta ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza też ważne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Mają one zacząć obowiązywać dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.
Jolanta Ojczyk
26.12.2018
Spółki

Współczynnik do wyliczenia składek „małego ZUS” w 2019 r.

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy nie osiągają wysokich przychodów, od 1 stycznia 2019 r. będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości przychodów. ZUS opublikował wartość współczynnika potrzebnego do ustalenia najniższej podstawy wymiaru tych składek.
Agnieszka Matłacz
24.12.2018
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym dotyczący badań technicznych w stacjach diagnostycznych może być jeszcze uchwalony. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu został tylko zdjęty z porządku obrad. Pojawiło się jednak pytanie, czy na tym etapie, w trakcie trzeciego czytania, można było wnioskować o przerwanie dyskusji.
Jolanta Ojczyk
24.12.2018
Prawo gospodarcze
Z wynikającego z Konstytucji prawa do sądu nie można wywodzić, że strona może dokonywać zaskarżenia orzeczeń niezaskarżalnych. Jeśli zatem przepisy przewidują, że nie można pewnych orzeczeń zaskarżyć, to nie można opierać swoich zażaleń na przepisach Konstytucji - orzekł Sąd Okręgowy w Rzeszowie.
Aleksandra Partyk
24.12.2018
Wymiar sprawiedliwości

Fajerwerki zgodnie z prawem

BHP Prawo gospodarcze
Nie wszyscy mają świadomość, że fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a obrót nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia określonych warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być przechowywane i sprzedawane? Kto może nimi handlować? - pisze Marta Kurzajewska-Ożarowska.
Marta Kurzajewska-Ożarowska
24.12.2018
BHP Prawo gospodarcze
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił w piątek, że nie będzie podwyżek cen energii - dostawcy mają nie stracić, a odbiorcy zapłacić tyle, ile do tej pory. Rząd przygotował kilka mechanizmów, które pozwolą utrzymać ceny na poziomie z I połowy 2018 roku. Specjalnie w tym celu zbierze się tuż po Bożym Narodzeniu parlament.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Rynek i konsument
Za wypadek na hotelowym basenie przedsiębiorca odpowiada na zasadzie ryzyka. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa za pomocą sił przyrody odnosi się do jego funkcjonowania jako całości a nie do poszczególnych elementów – potwierdził wyrok wstępny Sąd Okręgowy w Kielcach.
Robert Horbaczewski
22.12.2018
Prawo cywilne
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Prezydent podpisał ustawę, która pozwoli na wdrożenie pilotażowego programu dofinansowania ocieplenia domów jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie i wymianę lub likwidację pieców niespełniających standardów emisyjnych. Zadaniem gminy będzie planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Samorząd terytorialny Domowe finanse Budownictwo
Od 1 stycznia w Niemczech zmienia się stawki opłat. Posiadacze ciężarówek euro 6 zapłacą od 39 do 60 proc. więcej.
Jolanta Ojczyk
21.12.2018
Spółki Małe i średnie firmy
UE kwestionuje systemowe praktyki, które zmuszają unijne przedsiębiorstwa do transferu wrażliwych technologii i wiedzy fachowej jako warunku prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach.
Rafał Bujalski
21.12.2018
Spółki
Choć założenia reformy procedury cywilne są co do zasady słuszne, to w wielu przypadkach jest to leczenie dżumy cholerą. Problem tkwi w szczegółach proponowanych rozwiązań, które mają doprowadzić do podniesienia wydajności pracy sądów, skrócenia czasu postępowań i wyeliminowania sądowego pieniactwa - pisze Magdalena Wątroba z kancelarii Dentons.
Magdalena Wątroba
21.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Gdy nazwa firmy trafia na jej towary, może dojść do naruszenia słownego znaku towarowego osoby trzeciej. Wystarczy, że w ten sposób klienci mogą zostać wprowadzeni w błąd. Dlaczego - pisze Kamil Rudol, adwokat z kancelarii Dubois, Kosińska – Kozak i Wspólnicy.
Kamil Rudol
21.12.2018
Prawo gospodarcze
Firma umieszczając na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej, np. facebookowy przycisk „Lubię to” staje się administratorem. Jest zatem odpowiedzialna za gromadzenie danych i przekazywanie ich FB. Musi też spełniać obowiązek informacyjny. Tak uznał rzecznik TSUE w sprawie niemieckiego serwisu Fashion ID.
Jolanta Ojczyk
21.12.2018
Nowe technologie RODO