Według przepisów BHP 1 listopada rozpoczął się okres zimowy, który potrwa do 31 marca. Czas ten nakłada na pracodawców szczególne obowiązki względem ochrony zdrowia pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni. Powinni np. pamiętać o zapewnieniu pracownikom pomieszczenia, w którym mogliby się ogrzać.
Adriana Surwiło
08.12.2018
Prawo pracy BHP
Prokuratura postanowiła widowiskowo zatrzymać byłego szefa i kilku urzędników KNF, następnie ogłosiła wobec nich poważne zarzuty, ale nie występuje do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Wobec b. przewodniczącego KNF Andrzeja J. i jego współpracowników zastosowano poręczenia majątkowe i dozory policyjne.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Działali na szkodę interesu publicznego dopuszczając do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 mld złotych oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 mln złotych - taki zarzut prokuratura stawia zatrzymanym wczoraj byłemu szefowi i urzednikom Komisji Nadzoru Finansowego.
Krzysztof Sobczak
07.12.2018
Prawo karne
Każdy, kto złożył deklarację po terminie albo skorygował tę złożoną wcześniej i razem z nią wysłał w formie elektronicznej także tzw. czynny żal, czym prędzej powinien naprawić swój błąd i złożyć go w formie tradycyjnej, z własnoręcznym podpisem. Inaczej czynny żal będzie nieskuteczny, a urząd skarbowy może ukarać sprawcę mandatem.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2018
Ordynacja Prawo gospodarcze
W czasach, gdy logo firmy jest warte dużo lub bardzo dużo, a renoma marki jest podstawą jej wyceny, warto rozważyć możliwość przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy na inną firmę. Dlaczego i jak to zrobić pisze - dr Anna Stasiak-Apelska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Anna Stasiak-Apelska
07.12.2018
CIT Prawo gospodarcze
Zgody na wycięcie drzew w prywatnym lesie, wbrew zasadom gospodarki leśnej, można udzielić wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach losowych. Nie jest nim dewastacja drzewostanu przez złodziei. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
07.12.2018
Środowisko
Instytucja zawezwania strony sporu do próby ugodowej częściej służy przerywaniu biegu terminu przedawnienia, niż szybszemu zakończeniu sprawy i odciążeniu sądu - twierdzi adwokat Michał Grodziewicz.
Michał Grodziewicz
07.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

UE: Nowe prawo wymusi usuwanie treści terrorystycznych z internetu

Prawo karne Nowe technologie Prawo gospodarcze
Wprowadzenie zasady jednej godziny, co ma oznaczać, że w ciągu 60 minut od decyzji odpowiednich organów w sprawie pojawienia się treści terrorystycznych w sieci mają one być usunięte ze stron internetowych, przewiduje przewiduje projekt unijnego rozporządzenia.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Prawo karne Nowe technologie Prawo gospodarcze
W Krakowie otwarto w czwartek pierwszy lokalny oddział Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To przejaw decentralizacji działalności tego urzędu - powiedział podczas uroczystości rzecznik Adam Abramowicz. To pierwsze biuro Rzecznika.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Prawo gospodarcze
Przepis zobowiązujący do podawania w sądzie szczegółowych informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa jest niekonstytucyjny - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK nie zabezpiecza on interesów przedsiębiorcy, zmuszając go do ujawnienia wszystkich informacji, nawet gdy nie jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy.
Monika Sewastianowicz
06.12.2018
Prawo gospodarcze
Powstanie nowy, państwowy fundusz celowy - fundusz inwestycji kapitałowych - który przeznaczony będzie na nabywanie i obejmowanie akcji przez Skarb Państwa, oraz pokrywanie kosztów nabycia akcji.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Administracja publiczna
Prokuratura Krajowa informuje, że zatrzymano w czwartek nad ranem 6 grudnia br. kolejnego byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.12.2018
Prawo karne Finanse publiczne
Stosunek przychodów podatkowych do PKB wyniósł w Polsce w 2017 r. 33,9 proc. - wynika z najnowszego Raportu OECD. To średni poziom wśród członków tej organizacji. Najwyższy wskaźnik ma Francja - 46,2 proc. - która wyprzedziła w tym rankingu Danię.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
CIT PIT
Wzory formularzy dotyczące transakcji monitorowanych w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy są nieprecyzyjne. Tymczasem instytucje zobowiązane swoje systemy informatyczne muszą przystosować do nich do 13 lipca 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
06.12.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Połączenie wysiłków branży tytoniowej oraz organów Państwa przyniosły dobre efekty w realizacji wyjątkowego projektu, jakim jest zwalczanie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi - twierdzi Andrzej Kornatowski, dyrektor Działu Prawnego Europa Centralna – część Północna w British American Tobacco.
Krzysztof Sobczak
06.12.2018
Prawnicy Prawo gospodarcze
Co do zasady opłata jest umarzana w przypadku, gdy drzewa nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, o czym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Ćwiek Piotr
06.12.2018
Środowisko
Yamaha Music Europe w niedozwolony sposób ustalała ceny sprzedaży sprzętu muzycznego ze sprzedawcami internetowymi - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I prowadzi postępowanie w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Rynek i konsument

Jak wdrożyć PPK i nie wpaść w kolejny GetBack

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wybór instytucji finansowej to podstawowy obowiązek każdego pracodawcy wdrażającego PPK. Kwestia staranności pracodawcy przy tym wyborze nabiera szczególnego znaczenia w świetle ostatnich wydarzeń na rynku instytucji finansowych, co ilustruje sprawa GetBack - pisze Przemysław Mazur, radca prawny w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.
Przemysław Mazur
05.12.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Obostrzenia wprowadzone w sektorze mediów, które narzucą z góry maksymalny procentowy udział jednego podmiotu na rynku mediów, potencjalnie mogą naruszyć oba te porządki prawne. Naruszeniu mogą ulec ogólne zasady takie jak ochrona prawa własności, zakaz retroaktywności czy też pewność prawa - pisze adwokat Mateusz Grosicki z kancelarii Kijewski Graś sp.k.
Mateusz Grosicki
05.12.2018
Prawo gospodarcze
Pożyczkodawcy próbują zawyżać koszty pożyczek ponad ustawowe limity, omijając przepisy ustawy o kredycie konsumenckim - alarmuje Rzecznik Finansowy. I informuje, że liczba wniosków o interwencje w sporach związanych z kredytami konsumenckimi systematycznie rośnie.
Krzysztof Sobczak
05.12.2018
Rynek i konsument Domowe finanse
Wynik negocjacji między bankiem a spółką PKP stanowią wartość ekonomiczną i zawierają klauzule tajności - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego Stowarzyszenie Watchdog nie może otrzyma skanów tych umów kredytowych, mimo, że spółka obraca środkami publicznymi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.12.2018
Spółki Prawo gospodarcze
Warszawa, Gdańsk, Bielsko Biała, Łódź, Słupsk, Opole. W tych miastach uchwalono już standardy urbanistyczne na podstawie tzw. specustawy inwestycyjnej. I już pojawił się pierwszy spór. Chodzi o określenie liczby miejsc parkingowych m.in. dla biurowców i sklepów. Prawnicy uważają, że to dopiero początek kłopotów ze stosowaniem nowych przepisów.
Jolanta Ojczyk
05.12.2018
Administracja publiczna Budownictwo

Technologia w kancelarii to pomoc, a nie zagrożenie

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Nie ma ryzyka, że maszyny zastąpią prawników, bo prawo zawsze będzie dziedziną wymagającą rozumienia niuansów, czego sztuczna inteligencja na razie nie jest w stanie zapewnić - ocenili eksperci podczas LegalTech Day
Monika Sewastianowicz
05.12.2018
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
W ocenie eksperta budowa piwniczki usytuowanej na gruncie bez fundamentów, okryta ziemią i trawą, nie stanowi budowli ziemnej, której realizacja wiązać się będzie z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a jedynie obiekt małej architektury, którego realizacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Marta Mackiewicz
05.12.2018
Budownictwo
900 tys. złotych kary na nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego na PZU SA za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań komunikacyjnych w latach 2013-15.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze

Urząd zachęca firmy do korzystania z e-przetargów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Urząd Zamówień Publicznych utworzył Elektroniczną Platforma Katalogów Produktów eKatalogi, która umożliwia sprzedaż i dokonywanie zakupów łącząc przedsiębiorców i sektor administracji publicznej. Platforma jest przeznaczona dla transakcji poniżej progu 30 tys. euro, a w przypadku zamawiających sektorowych do wartości 443 tys. euro.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych może doprowadzić do nadużyć władzy - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze. Grozi to w wypadku, gdy wierzyciel mógłby uzyskać zabezpieczenie swojego roszczenia również wówczas, gdy do tego nie istniałyby podstawy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

UE: Nowe prawo ułatwi konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej Unii Europejskiej mają zapewnić przepisy nowego unijnego rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie za dwa tygodnie.
Rafał Bujalski
04.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Coraz bliżej do składania sprawozdań finansowych za 2018 r., a spółdzielnie mieszkaniowe wciąż nie wiedzą, jak je mają przygotować, by były zgodne z przepisami i opracowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Polska, obok Rumunii to kraj o najniższej liczbie transgranicznych transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Zaledwie ok. 16 proc. Polaków robiło zakupy w zagranicznych e-sklepach i tylko nieco ponad 10 proc. polskich e-sklepów sprzedaje za granicą. To ma się zmienić dzięki zakazowi geoblokowania.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Prawo gospodarcze