Kwestia zastosowania właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to wciąż ważny temat z uwagi chociażby na ostatnie zmiany. Podatnicy zastanawiają się, czy na początku roku dokonali właściwych wyborów i czy wskutek tych zmian ich wybory są korzystne. Kierują więc nagminnie wnioski o interpretacje indywidualne, ale nie zawsze dostają wyczerpującą i jednoznaczną odpowiedź. Często bez pomocy prawnika odpowiedź trudna jest do zinterpretowania. Nie wiedzą, czy interpretacja daje im ochronę, czy jednak nie. Tak było w przypadku pewnego podatnika, który zapytał organy skarbowe o stawkę ryczałtu ewidencyjnego dla swoich usług.

Sprawdź też: Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2022 r. >>>

 

 

Podatnik prowadzi działalność, w ramach której zamierza wykonywać usługi testu manualnego API (Application Programming Interface) – czyli sposobu komunikacji między serwerem a klientem. Testy polegają na wysyłaniu do serwera zapytań za pomocą metod http., odczytywaniu kodów i treści responsów z serwera. Na podstawie odpowiedzi z serwera stwierdza się czy test powiódł, czy nie.

Czytaj też: Stawki podatkowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych - komentarz praktyczny >>>

Główną rolą podatnika jako testera jest sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne.

Podatnik podał we wniosku, że zgodnie z opinią Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z marca 2022 r. usługi testowania oprogramowania (przeprowadzanie testów manualnych i automatycznych, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 – „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Zapytał, czy wykonywane przez niego usługi kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według 8,5 stawki?

Jego zdaniem ma on takie prawo. Argumentował, że usługi polegają na wsparciu technicznym użytkowników w czasie cyklu rozwoju aplikacji, a nie doradztwie w zakresie oprogramowania, zatem wykonywane usługi, sklasyfikowane według PKWiU pod 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5 proc. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Sprawdź też: Zakres opodatkowania ryczałtem według stawek 8,5% i 12,5% >>>

Stawka podatku właściwa, ale stanowisko uznane za nieprawidłowe

W interpretacji z 27 czerwca br. (nr 0115-KDWT.4011.353.2022.1.ANJ) dyrektor KIS  uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, ale uwaga – z powodu błędnie podanej przez podatnika podstawy prawnej.

Stwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług sklasyfikowanych według podanego kodu PKWiU w grupowaniu 62.02.30, mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5 proc. Niemniej jednak, podstawą prawną dla zastosowania tej stawki jest art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a nie wskazany przez podatnika art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b tej ustawy, który reguluje kwestie opodatkowania ryczałtem w wysokości 12 proc. Podkreślił ponadto, że argumentując własne stanowisko podatnik powołał się nieobowiązujący art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h, tj. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. Dlatego też stanowisko podatnika uznane zostało za nieprawidłowe.

Czytaj też: Interpretacja indywidualna: co musi zawierać uzasadnienie interpretacji - omówienie orzecznictwa >>>

Dyrektor KIS podkreślił, że zastosowanie stawki 8,5 proc. dla przychodów ze świadczonych przez podatnika usług będzie prawidłowe wyłącznie, jeżeli spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie, tzn. uzyskane przychody nie są przychodami ze świadczenia usług wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przede wszystkim świadczone przez podatnika usługi nie są związane z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie oprogramowania), bowiem w przeciwnym przypadku uzyskane przychody będą podlegały opodatkowaniu 12 proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Eksperci: Praktyka dyrektora KIS niewłaściwa

- Jest to kolejny przykład interpretacji, w której, pomimo że formalnie stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za nieprawidłowe, to analiza treści decyzji dyrektora KIS wskazuje, że organ podatkowy przychylił się do przedstawionej przez wnioskodawcę interpretacji przepisów oraz wskazanej przez niego stawki ryczałtu. Organ podatkowy negatywnie ocenił wniosek, ponieważ wnioskodawca w jego treści w części wskazał nieprawidłową podstawę prawną – stwierdza Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w kancelarii JPK. Legal.

Jej zdaniem, taką praktykę dyrektora KIS należy ocenić negatywnie. - Za niedopuszczalne należy uznać sytuację, w której uznaje on stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w całości, a następnie w uzasadnieniu interpretacji potwierdza, że w zasadzie stanowisko w przedmiocie pytania, czyli wykładni przepisów ustawy podatkowej jest prawidłowe. Taka praktyka organów podatkowych została negatywnie oceniona w orzecznictwie sądów administracyjnych (np. wyrok SA w Gdańsku z 3 listopada 2010, sygn. akt I SA/GD 825/10) – podkreśla Paulina Biskup–Nawrot.

Podobnie interpretację ocenia kolejny ekspert, wskazując na to, że ma ona przede wszystkim udzielić podatnikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytania. - Interpretacja pokazuje problemy związane z prawem podatkowym – dużą zmienność, nadmierną szczegółowość przepisów podatkowych oraz niezrozumiały często dla podatników język stosowany przez organy podatkowe – podkreśla radca prawny Stefan Kowalski, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

Jego zdaniem, duża zmienność skutkuje tym, że podatnicy nie mogą zaplanować swojej działalności, nie są w stanie przewidzieć jakie podatki zapłacą, gdyż przepisy podatkowe są zmieniane nawet w trakcie roku podatkowego.

- Nadmierna szczegółowość powoduje zamęt, ustawodawca chcąc ograniczyć preferencyjne opodatkowanie do informatyków prowadzących własną działalność gospodarczą (12 proc.) odwołał się do PKWiU, tym samym pozwalając części informatyków (tutaj testera oprogramowania) i osób współpracujących z informatykami (np. project managera, product ownera i scrum mastera) do wyboru jeszcze atrakcyjniejszej stawki 8,5 proc. – zauważa Stefan Kowalski.

 

 

Ekspert dodaje, że organ podatkowy (są już urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe starające się pisać językiem bardziej zrozumiałym dla odbiorcy) w tym przypadku napisał uzasadnienie w sposób niejasny.

- Interpretacja powinna być napisana bardziej zrozumiałym językiem, opis powinien być krótszy i bardziej zrozumiały. Podatnik chciał się dowiedzieć czy może stosować stawkę 8,5 proc. a jest to napisane dopiero na dziewiątej stronie i w sposób mało wyraźny, bo przecież stanowisko podatnika uznano za nieprawidłowe - podkreśla Stefan Kowalski.

Ekspert wskazuje, że sama interpretacja nie wyklucza możliwości zastosowania przez podatnika stawki 8,5 proc., mimo że podał on nieaktualną, przez co nieprawidłową podstawę prawną.