Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje, że konieczność zmian w związku z licznymi prośbami samorządów. Wskazuje, że pilnie potrzeba wprowadzić cztery zmiany:

  1. wydłużyć ważność promes udzielonych przez BGK w ramach I naboru wniosków,
  2. wprowadzić możliwość ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą,
  3. wprowadzić możliwość zawierania umów po rozstrzygnięciu częściowym przetargów na określone etapy czy elementy całości zadania objętego promesą,
  4. wprowadzić zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.

 

Czytaj więcej: Udzielanie zamówień z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych >

Przez Covid-19 przedłużyły się procedury

Wniosek dotyczący wydłużenia ważności udzielonych promes w ramach I naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu Związek argumentuje przedłużającymi się procedurami administracyjnymi dotyczącymi pozyskiwania pozwoleń na budowę, wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID19. Przesunięcia terminów w pracach projektowych dotyczą głównie prac geodezyjnych, postępowań środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, uzgodnień dotyczących kanałów technologicznych i innych.

Inflacja plus wojna na Ukrainie zwiększyły ceny         

Potrzeba wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego promesą BGK wynika ze wzrostu cen występujących na przetargach. Wzrost cen ofertowych jest konsekwencją inflacji, w tym głównie wzrostu cen materiałów budowlanych, usług, energii, paliwa, robocizny i innych. Sytuacja ta spotęgowana została agresją Rosji na Ukrainę, w tym również odpływem pracowników z Ukrainy.

- Samorządy składając wnioski w sierpniu 2021 roku do I naboru nie mogły przewidzieć tak dużego wzrostu cen. Obecne kwoty za realizację inwestycji znacząco odbiegają od szacunków z ubiegłego roku. Obserwowany jest wzrost ofert średnio na poziomie od 30 do 50 proc, a zdarzają się też przypadki, w których wartość ofert jest kilkakrotnie wyższa od zakładanej lub też odnotowywany jest całkowity brak ofert – uzasadnia Krzysztof Iwaniuk przewodniczący ZGWRP.

Ograniczenie zakresu zgłoszonego do realizacji zadania w ramach pozyskanej z BGK promesy pozwoli na częściowe wykonanie zgłoszonych wniosków.

Zobacz także: Rada Ministrów znowelizowała Program Inwestycji Strategicznych >

Czytaj też: Etapy procesu budżetowania inwestycji >

Gminy muszą posiłkować się kredytami komercyjnymi

 Związek przekonuje, że wyrażenie zgody na zawieranie umów, po częściowych rozstrzygnięciach przetargów umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie prac, co w konsekwencji nie doprowadzi do niekorzystnej kumulacji prac budowlanych w kolejnych kwartałach. Zapobiegnie też dalszemu wzrostowi cen w przypadku odkładania zleceń w czasie.

Wysokie ceny ofert na przetargach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wynikają również z przełożenia prawie całości finansowania zadania na wykonawców, którzy muszą posiłkować się komercyjnymi kredytami na ich sfinansowanie. Takie przełożenie ciężaru finansowego na wykonawców eliminuje mniejsze, słabsze finansowo firmy lokalne, dając preferencje dużym firmom posiadającym większy kapitał, dlatego wnioskujemy o wprowadzenia możliwości zwiększenia częstotliwości płatności za wykonanie zadania na minimum kwartalne rozliczenia lub zgodnie z zawartym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą harmonogramem prac i płatności.

Czytaj też: Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie systemu finansowania gospodarki odpadami w gminach >

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej pisze w piśmie do premiera Mateusza Morawickiego, że ma świadomość, że w okresie ponad 30 lat odrodzonego samorządu w Polsce, nigdy jeszcze nie było tak dużego wsparcia rządowego na realizację pilnych zadań inwestycyjnych w samorządach. Jednak dla osiągnięcia zakładanego sukcesu Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu niezbędne jest wprowadzenie proponowanych zmian do jego realizacji.