Nad przygotowaniem regulacji pracował Zespół Roboczy ds. Franczyzy, w ramach którego w 2020 r. przedsiębiorcy przygotowali Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy zawierający zasady wzajemnych relacji pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami. Nad projektem ustawy w tym zakresie równocześnie pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości, które czerpało również z przygotowanego kodeksu. W efekcie powstał projekt nowelizacji kodeksu cywilnego oraz prawa własności przemysłowej. Przewiduje on m. in. wprowadzenie franczyzy do kodeksu jako umowy nazwanej. Resort wystąpił o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rzecznik MŚP już wcześniej apelował o przyspieszenie prac, ale Departamentu Programowania Prac Rządu w KPRM przekazał, że nie podjęto jeszcze decyzji co do dalszych losów propozycji. 

 

Jak zaznacza Rzecznik, projekt ustawy wyrównuje szanse między silnymi i słabszymi podmiotami, za czym wielokrotnie opowiadał się rząd. Obecnie korporacje wykorzystują przewagę nad małym przedsiębiorcą, doprowadzają do sytuacji, w której franczyzobiorca otrzymuje kilkudziesięciostronicową umowę w dniu jej podpisania, bez możliwości łatwego jej rozwiązania, za to z długim i kosztownym okresem jej wypowiedzenia. Dlatego regulacja ustawowa jest niezbędna.