Celem artykułu jest analiza zasad dotyczących ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych dla celów...
21.01.2011
Komentarz poświęcony jest obowiązkowi prowadzenia przez lekarzy ewidencji przy zastosowaniu kas...
14.01.2011
Komentarz omawia zagadnienie reklamy polskich szpitali w kontekście praktyki i inspiracji z innych...
Ewelina Nazarko-Ludwiczak
07.01.2011
Komentarz dotyczy decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W opracowaniu...
31.12.2010
Komentarz dotyczy metod finansowania świadczeń lekarza POZ ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień...
24.12.2010
Komentarz poświęcony jest zagadnieniu atrybutów przypisywanych własnej marce. Zagadnienie...
17.12.2010