Szpital, którego dyrektorem jest profesor Bogdan Chazan, ma zapłacić około 70 tysięcy zł kary -...
03.07.2014
Zakończyła się kontrola w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, którą prowadził krajowy...
03.07.2014
Według Najwyższej Izby Kontroli ratownictwo górskie działa prawidłowo i skutecznie. W latach...
03.07.2014
Celem wprowadzenia ustawy było takie przekształcenie systemu refundacji, by w ramach dostępnych...
03.07.2014
Nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych zawiera wykaz chorób pozostających w związku z...
03.07.2014
Realizacja tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej może napotkać trudności z powodu braku specjalistów...
03.07.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2015 roku na leczenie pacjentów przeznaczy w regionach łącznie ponad...
03.07.2014
Nadciśnienie, cukrzyca, alkohol, wycieczka bez przewodnika to najczęstsze powody, gdy firmy...
03.07.2014
Przed sądem w Zgierzu (Łódzkie) stanie 50-letnia lekarz stomatolog, którą prokuratura oskarżyła o...
03.07.2014
Elvita NZOZ Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jaworznie przy ulicy Gwarków 1 oraz w...
03.07.2014
Swissmed zapowiada otwarcie Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów. Placówka ma powstać w...
03.07.2014
Decyzja dotycząca przesunięcia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie...
03.07.2014
Wojewoda podlaski podpisał zarządzenie, na mocy którego budynek w Supraślu, będący własnością...
03.07.2014
Siłą menedżerów zasiadających w polskich zarządach są kompetencje przywódcze przekładające się...
03.07.2014
Decyzja dotycząca przesunięcia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie...
03.07.2014
Prawie 250 obłożnie chorych pacjentów dotychczasowych podopiecznych stacji Caritas Diecezji...
03.07.2014
Według NFZ w przypadku śląskich zakładów opiekuńczo-leczniczych sytuacja po ostatnim kontraktowaniu...
03.07.2014
Odwołania ze stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu...
03.07.2014
Średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenie zdrowotne z zakresu onkologii wynosił w Polsce...
03.07.2014
Naczelna Izba Lekarska rozważa podwyższenie obowiązkowej składki dla lekarzy z 40 do 60 zł...
03.07.2014
52 procent Polaków uważa, że lekarz nie może, powołując się na własne sumienie, odmówić wykonania...
02.07.2014
Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKiK) apelują o oddawanie krwi. Przypominają, że...
02.07.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z apelem o uregulowanie prawne...
02.07.2014
Dzisiaj, 2 lipca 2014 roku, wchodzą w życie przepisy ustawy o działalności leczniczej, które...
02.07.2014
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, polski system akredytacyjny staje się jednym z...
02.07.2014
Polska uczestniczy w 34. sesji Rady zarządzającej Programem ONZ ds. HIV i AIDS (UNAIDS), która...
02.07.2014
Przypadek skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia bez wskazania innego podmiotu, który...
02.07.2014
W naszej placówce w ramach realizacji celów GRC opracowaliśmy około 250 procesów, procedur i...
02.07.2014
Przypadek skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia bez wskazania innego podmiotu, który...
02.07.2014
30 czerwca 2014 odbyło się 24 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane...
02.07.2014