W placówce wprowadzono system kontaktowania się z pacjentami przed terminem wizyty i potwierdzania ich gotowości do leczenia w placówce. Pacjenci często bowiem zapisują się do kilku specjalistów w różnych placówkach i nie informują o tym, że już skorzystali z porady, co wydłuża termin oczekiwania. 

W Centrum Medycznym Tuchów najdłużej trzeba czekać do diabetologa (87 dni), neurologa (83 dni ) i kardiologa (78 dni). Najkrótsze – pięciodniowe - kolejki  są do poradni: laryngologii dziecięcej, dermatologicznej i chirurgii stomatologicznej. Około tygodnia wynosi czas oczekiwania na wizytę u chirurga ogólnego, w poradni leczenia bólu i medycyny sportowej.

Kolejki wynikają głównie z niewystarczających kontraktów, zawieranych z NFZ. Mimo to co roku poszczególnie poradnie notują tak zwane nadwykonania, czyli świadczenia realizowane poza kontraktem. Tylko w ubiegłym roku wartość tych dodatkowych świadczeń w poszczególnych poradniach CZT przekroczyła kwotę 200 tysięcy złotych.

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi poradnie specjalistyczne oraz szpital z czterema oddziałami: ginekologii i położnictwa, neonatologii, chorób wewnętrznych oraz chirurgii jednego dnia. Posiada także Centrum Rehabilitacji oraz Centrum Psychoterapii. Prowadzi  placówki w Wierzchosławicach, Biadolinach Radłowskich, Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębiej, Jodłowce Tuchowskiej, Wojniczu, Szerzynach, Siemiechowie i Gromniku. Podstawową opieką zdrowotną placówka otacza blisko 59 tysięcy pacjentów na Pogórzu. Centrum, które prowadzi spółka pracownicza, powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.