70 tysięcy zł z PFRON przeznaczono na adaptację pomieszczeń, a 60 tysięcy zł - na zakup sprzętu. Urząd Miasta Zambrów przekazał 50 tysięcy zł. jako dotację do zakupu urządzeń. Pozostała kwota w wysokości około 260 tysięcy zł. to wkład własny szpitala

Gabinety fizjoterapeutyczne w poradni zostały doposażone w sprzęt rehabilitacyjny pozwalający rozszerzyć asortyment udzielanych świadczeń o zabiegi hydromasażu i krioterapii miejscowej. Dzięki zakupom sprzętu poszerzono zakres stosowanych zabiegów o rehabilitację kończyn dolnych i górnych. Zakupiono urządzenie Fango, będące alternatywą dla stosowanej dotychczas parafinoterapii.

Sale zabiegowe zostały wyposażone w wentylację mechaniczną. Poprawiono również dostępność do świadczeń dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku została zamontowana winda, umożliwiająca dostęp do gabinetów zabiegowych znajdujących się na wyższej kondygnacji. Zapewniono również pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.