Zgodnie z polskim prawem, każdy szpital ma obowiązek posiadania wyspecjalizowanych służb, odpowiedzialnych za zachowanie czystości i właściwe warunki sanitarne.

Zarządzający placówkami służby zdrowia często decydują się w tym zakresie na skorzystanie z usług zewnętrznych firm, z którymi w większości przypadków podpisywane są długoterminowe kontrakty. Eksperci Konfederacji przestrzegają, że w obliczu planowanego ozusowania umów stanowi to znaczące zagrożenie - koszty wynikające z przyszłego oskładkowania nie będą bowiem uwzględnione w obowiązujących umowach między szpitalami a firmami sprzątającymi.
 

- Szybkie wprowadzenie składek ZUS może skutkować prawdziwą katastrofą - bezpieczeństwo funkcjonowania szpitali może być zagrożone z dnia na dzień. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli firma wypowie kontrakt szpitalowi i przestanie sprzątać, zgodnie z prawem - następnego dnia - placówka musi zostać zamknięta. Pokazuje to, jak realne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów niosą ze sobą takie decyzje ustawodawców - mówi Łukasz Wais, dyrektor ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.

W związku z istotnym znaczeniem usług świadczonych przez firmy specjalizujące się w sprzątaniu szpitali, Konfederacja Lewiatan postuluje wprowadzenie vacatio legis dla ozusowania umów zleceń oraz waloryzację umów w ramach zamówień publicznych.

- W kontekście dalszego efektywnego funkcjonowania firm sprzątających i szpitali, wprowadzenie 12 miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów zleceń jest absolutną koniecznością. W przeciwnym razie może dojść do tragicznego w skutkach rozwiązywania umów przez wykonawców, którzy nie będą w stanie realizować kontraktów. Ucierpią na tym wszyscy: firmy sprzątające, szpitale, budżet państwa, a w szczególności my sami, czyli pacjenci. Reformy można dokonać zdecydowanie bardziej racjonalnie - do tego potrzebny jest właśnie odpowiedni okres przejściowy oraz możliwość waloryzacji dotychczasowych umów. W ten sposób z całą pewnością zwiększymy bezpieczeństwo rynku pracy oraz funkcjonowania instytucji publicznych - mówi Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Według eksperta minimum 12-miesięczne vacatio legis dla regulacji prawnej, na mocy której wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte obowiązkową składką ZUS, pozwoli zamawiającym skutecznie zweryfikować swoje strategie, budżety i kalkulacje. W ten sposób instytucje publiczne zapewnią sobie ciągłość realizacji kontraktów, uwzględniając w nowych przetargach regulacje wprowadzone przez ustawodawcę.

Niezbędne jest także sfinalizowanie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w odniesieniu do renegocjowania umów trwających dłużej niż rok. Rynek zamówień publicznych to bardzo duża część polskiego rynku pracy, zwłaszcza w sektorze usług. Tylko możliwość waloryzowania ustalonego wynagrodzenia w przypadku zmian zasad oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pozwoli osiągnąć równowagę niezbędną z punktu widzenia stanu finansów publicznych, wpływów do budżetu państwa, stymulacji wzrostu gospodarczego oraz dalszego działania firm i bezpieczeństwa pracowników.

Konfederacja postuluje też w celu lepszego wydatkowania publicznych pieniędzy i zapewnienia stabilizacji firm poparcie dla poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jako wymóg związany z realizacją zamówienia publicznego lub ustalenie minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, odejście od kryterium „najniższej ceny" i wdrożenie kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie” oraz opracowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych i wzorcowych dokumentów w tym zakresie