Nowelizacja z 21 marca 2014 roku wprowadziła możliwość wyboru oprócz lekarza i pielęgniarki POZ również możliwość wyboru samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając tak jak dotychczas, imienną deklarację wyboru (imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki i położnej POZ), z tą różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna udzielają świadczeń zdrowotnych.

Ma to na celu poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentom, tak aby złożona przez nich deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę lub położną. Zmiana ma również znaczenie dla ułatwienia rozliczeń świadczeniodawców z NFZ.

Ponadto projekt zakłada rozdzielenie druków wyboru dla lekarza oraz pielęgniarek i położnych.

Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać do dnia 30 maja 2014.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK