Jest to już kolejne szkolenie z cyklu szkoleń organizowanych przez Prokuraturę Generalną dla prokuratorów zajmujących się sprawami tzw. błędów lekarskich. Celem szkoleń jest omówienie metodyki prowadzenia postępowań w tych sprawach, podzielenie się doświadczeniami z prowadzonych postępowań, a także dyskusja nad problemami pojawiającymi się w praktyce prokuratorskiej.

Głównymi zagadnieniami omówionymi podczas szkolenia była odpowiedzialność karna za tzw. błąd lekarski, opiniowanie sądowo-lekarskie w przypadkach narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej (błąd medyczny), wyznaczenie kierunków postępowania i kwalifikacja prawna czynu.

Szkolenia odbywają się w celu podniesienia poziomu merytorycznego działań prokuratorów w tego typu sprawach.  Z danych dotyczących roku 2010 wynika, że 60 procent postanowień o umorzeniu dotyczących przestępstw z narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej, czyli tzw. błędu lekarskiego, było niezasadnych .

Na podstawie przeprowadzonej w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej oceny praktyki prokuratorskiej w sprawach dotyczących błędów medycznych sformułowano podstawowe wskazówki metodyczne dla prokuratorów, zajmujących się prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowań przygotowawczych o tego typu przestępstwa.

Na ten temat mówi prokurator Anna Świtalska-Kozyra z Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej w artykule: Prokuratura Generalna: 60 procent spraw dotyczących tzw. błędu lekarskiego umorzonych niezasadnie.