Grupa Neuca osiągnęła od 1 stycznia do 31 marca 2014 (narastająco) przychody ze sprzedaży o wartości 1 496 596 tys. zł. Przychody te były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wyniosły 1 532 257 tys. zł.

- W pierwszym kwartale kolejny raz doszło do obniżenia marży urzędowej, co negatywnie wpływa na cały rynek hurtu aptecznego. W związku z tym wyhamowaniu uległa - po ubiegłorocznym dwucyfrowym wzroście, również dynamika rynku – informuje w komentarzu do wyników finansowych Piotr Sucharski, prezes zarządu Neuca S.A.

- Neuca pracowała nad utrzymaniem pozycji lidera przy jednoczesnym nieangażowaniu się w wojnę cenową, koncentrując się zarazem na współpracy z segmentem aptek niezależnych. Rozwijamy programy rynkowe, które wpływają na wyższą rentowność aptek oraz poprawę jakości zarządzania asortymentem i personelem. Apteki potrzebują dodatkowego wsparcia również w kontekście zmienionych przepisów i ich znaczącego wpływu na rynek – dodaje prezes Sucharski.

W I kwartale 2014 Neuca odnotowała zysk netto wysokości 36 320 tys. zł. W roku 2013 miał on wartość 32 305 tys. zł.
- Dzięki dalszej optymalizacji kosztów sprzedaży i zarządu udało się nam, pomimo rosnącej straty na sprzedaży leków refundowanych, zrealizować zbliżone do ubiegłorocznych wyniki na poziomie operacyjnym. Tylko w pierwszym kwartale działania te pozwoliły na wygenerowanie 3 mln zł oszczędności. Spółka aktywnie rozwija również nowe obszary działalności, szczególnie marki własne. W ubiegłym kwartale wynik tego segmentu odpowiadał już za ponad 10 procent zysku netto całej Grupy – wyjaśnia prezes zarządu Neuca.

Najważniejszym wydarzeniem dla spółki w ciągu pierwszego kwartału 2014 było uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie hurtowej części ACP Pharma, co według zapowiedzi zarządu, pozwoli w kolejnych miesiącach na połączenie potencjałów oraz zdecydowane umocnienie pozycji lidera w branży, z udziałami przekraczającymi 30 procent.

- Dzięki tej transakcji będziemy mogli również szybciej powiększać zyski. Prognozujemy, że w 2014 Grupa osiągnie 90 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, czyli o ponad 10 procent więcej niż w ubiegłym roku. Na wzrost wyników wpłyną w decydujący sposób korzyści z integracji z ACP Pharma, ale także oszczędności kosztowe i dalszy rozwój segmentu marek własnych – dodaje Piotr Sucharski.

Grupa Kapitałowa Neuca łączy ponad 20 przedsiębiorstw zatrudniających około 3,5 tysiąca pracowników i współpracowników. Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek. Każdego dnia dociera do 10 tysięcy aptek w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 30 procent.

Strategia Grupy polega na koncentracji na rozwoju podstawowej działalności, którą jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków, przy równoczesnym rozwoju synergicznych biznesów, bezpośrednio z nią powiązanych. Należą do nich: zarządzanie własnymi markami produktów farmaceutycznych, tworzenie systemów informatycznych oraz świadczenie specjalistycznych usług reklamowych na rynku ochrony zdrowia. Grupa działa także na rynku usług wydawniczych (wydaje czasopisma "Świat Zdrowia", "Moje Zdrowie", "Magazyn Aptekarski").

Nauca, zajmująca się hurtową sprzedażą leków do aptek, chce zainwestować w sieć przychodni. Na ten cel planuje wydanie około 30 mln zł ze środków własnych. W tym celu została utworzona spółka Neuca Med.