Wyroki i postanowienia wydawane w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbę Odwoławczą powinny...
06.03.2009
Właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze...
27.02.2009
Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co...
27.02.2009
Zawody medyczne
Przymus leczenia stanowi wyjątek od autonomii jednostki w zakresie decydowania o poddaniu się...
06.02.2009
Członkostwo Polski w UE skutkuje m.in. uzyskaniem przez polskiego pacjenta nowego uprawnienia prawa...
23.01.2009
Z uwagi na rozpowszechnienie badań nad nowymi produktami leczniczymi, wymagającymi kontroli ich...
16.01.2009
Dysponentem środków publicznych w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz...
09.01.2009
Na mocy obowiązujących przepisów, zwłaszcza art. 56-59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o...
26.12.2008
Prawo do poszanowania intymności należy do sfery życia prywatnego pacjenta. Intymność odnosi się...
19.12.2008
Publikacja ogłoszeń o udzielanych zamówieniach publicznych służy realizacji zasady jawności w...
19.12.2008
Dysponentem środków publicznych w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz...
28.11.2008
14 listopada w krakowskim studio Radia Kraków odbyła się konferencja Zakłady opieki zdrowotnej...
24.11.2008
Udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez zakłady opieki...
14.11.2008
29 października w krakowskim Hotelu Qubus odbyła się VIII Konferencja Naukowa Ogólnopolskiego...
12.11.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski