Farmaceuci wykonują swój zawód głównie, jako pracownicy aptek, przemysłu farmaceutycznego (przede...
22.05.2009
1. Informacja o programie Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) jest...
15.05.2009
Za produkcję leku odpowiedzialny jest wytwórca. Może nim być sam podmiot odpowiedzialny...
01.05.2009
Właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze...
Prawo.pl
17.04.2009
W związku z pełnieniem przez pracowników funkcji rodzicielskich i opiekuńczych nad dziećmi, prawo...
10.04.2009
Występowanie lekarza w charakterze świadka może zdarzyć się wielokrotnie i w różnych sytuacjach....
Prawo.pl
27.03.2009
Stosownie art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst...
20.03.2009
Wyroki i postanowienia wydawane w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbę Odwoławczą powinny...
06.03.2009
Właściwa kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana we współczesnym szpitalnictwie za najważniejsze...
27.02.2009
Żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co...
27.02.2009
Zawody medyczne
Przymus leczenia stanowi wyjątek od autonomii jednostki w zakresie decydowania o poddaniu się...
06.02.2009
Członkostwo Polski w UE skutkuje m.in. uzyskaniem przez polskiego pacjenta nowego uprawnienia prawa...
23.01.2009
Z uwagi na rozpowszechnienie badań nad nowymi produktami leczniczymi, wymagającymi kontroli ich...
16.01.2009
Dysponentem środków publicznych w postaci składek na ubezpieczenie zdrowotne jest Narodowy Fundusz...
09.01.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski