Elastyczniejsze będą także przepisy dotyczące raty kredytu - studenci otrzymają: 400, 600, 800 albo 1000 zł miesięcznie. O zróżnicowanie udzielanych kredytów apelowali sami studenci, którzy chcieli, by otrzymywana pomoc bardziej odpowiadała ich potrzebom. Obniżoną wysokość (400 zł) wprowadza się natomiast ze względu na ograniczoną zdolność kredytową części studentów i doktorantów.
Osoby, które już otrzymują kredyt studencki, będą mogły złożyć wniosek o zmianę jego wysokości.
Samą pożyczkę będzie natomiast można otrzymać szybciej o trzy miesiące - wniosek złoży nie tylko student, ale także osoba dopiero starająca sie o przyjęcie na studia.

Ale zmienią się nie tylko zasady przyznawania kredytów - łatwiej ma być także o stypendium.
Po zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym uelastyczniony zostanie system przyznawania pomocy socjalnej i nagród za dobre wyniki w nauce. Nowe przepisy umożliwią przyznanie stypendium naukowego studentowi pierwszego roku - przesłanką do podjęcia takiej decyzji mają być osiągnięcia w nauce i nagrody zdobyte w konkursach. W noweli przewidziano też zmiany, które - przez proces ograniczenia biurokracji - mają przyspieszyć proces przyznawania kredytów studenckich.

Dowiedz się więcej z książki
Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł