"Często zapominamy o tym, że prowadzenie efektywnych działań informacyjno-promocyjnych to nie tylko obowiązek, ale ważny element decydujący o powodzeniu całego przedsięwzięcia" - przypominają organizatorzy konferencji. O tym, jakie działania marketingowe podjąć i jak je skutecznie przeprowadzić mowa będzie podczas grudniowej konferencji "Marketing projektów".
 
W pierwszej części spotkania ogłoszone zostaną wyniki zakończonego konkursu "Siła promocji – siła projektu".
 
Konkurs polegał na przedstawieniu działań promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Oceniane są: skuteczność i trwałość działań informacyjno-promocyjnych, poprawność merytoryczna i język komunikatów, pomysłowość zastosowanych form promocji, kreacja, sposób wyeksponowania znaku PO IG oraz zasięg i efektywność dotarcia. Najciekawsze metody promocji zostaną opisane w publikacji, która ukaże się jeszcze w tym roku.
 
Podczas konferencji laureaci konkursu zaprezentują swoje projekty promocyjne, a zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze trendy w marketingu i opowiedzą o roli PR w projektach. Konferencję zakończy dyskusja pt. "Jak promować projekty?".
 
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie odbędzie się w Centrum Prasowym FOKSAL „Dom Dziennikarza” w Warszawie (ul. Foksal 3/5, sala A)
 
Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie: http://www.konkurs-poig.pl/
 
PAP - Nauka w Polsce