Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało ogłoszenie o terminie testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych.
Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Katowicach ustala, że powtórny test umiejętności zostanie przeprowadzony:
- część pisemna w dniach: 29 sierpnia 2017 r., godz. 11.00 i 30 sierpnia 2017 r., godz. 11.00;
- część ustna w dniu 18 września 2017 r., godz. 14.30.

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>