Rektor Uniwersytetu Opolskiego (UO) prof. Krystyna Czaja zaznaczyła, że właśnie zapis dotyczący praktyk studentów w policji jest bodaj najważniejszym punktem podpisanej w środę umowy. "To wyjście naprzeciw wymogom przystosowywania absolwentów do potrzeb rynku pracy" - podkreśliła prof. Czaja.

Przypomniała, że w ubiegłym roku na Wydziale Prawa i Administracji UO uruchomiony został kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i to właśnie studenci tego kierunku w powinni zdobywać zawodowe umiejętności w opolskiej komendzie policji.Prof. Krystyna Czaja wyraziła też nadzieję, że część z młodych ludzi praktykujących w opolskiej policji znajdzie w niej później miejsce pracy. "Praktyki to przecież doskonały sposób by młodzi ludzie poznali zawód, który chcieliby wykonywać, od strony praktycznej, a potencjalny pracodawca zorientował się jak są do wykonywania obowiązków przygotowani" - stwierdziła.

Rektor UO przypomniała też, że w dziedzinie badań naukowych, uczestnictwa w konferencjach czy możliwości przygotowywania ekspertyz kierowana przez nią uczelnia współpracuje już z opolską policją od 2008 r. na podstawie podpisanej wtedy umowy. "Ale włączenie studentów do tej współpracy badawczej, na przykład w zakresie pisania prac magisterskich, to nowa możliwość, którą daje podpisany właśnie dokument" - wyjaśniła.

Umowa zakłada też współpracę w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów oraz kursów czy prowadzenia działalności doradczej oraz edukacyjnej. Obowiązuje od momentu podpisania, czyli od środy. Daje studentom UO gwarancję uzyskania stażu na policji. "Choć nie w każdym wydziale. Ze względu na charakter instytucji, jaką jest policja niektóre jej jednostki pozostaną niedostępne" - dodała rektor Czaja.

Zdaniem prodziekana ds. studentów i dydaktyki Wydziału Prawa i Administracji dr Przemysława Malinowskiego odbywaniem praktyk w policji będą zainteresowani zarówno studenci wspomnianego bezpieczeństwa wewnętrznego - studiów dziennych i zaocznych, jak i prawa i administracji.

"Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne kształcimy w tej chwili 90 studentów studiów stacjonarnych i tylu samo na studiach niestacjonarnych. Zakładamy, że praktyki, które umożliwi podpisana w środę umowa, zechce odbyć co trzeci z nich" - skwitował dr |Malinowski.

Jak poinformowała rektor UO podobne umowy o współpracy w ostatnich 4 latach uczelnia podpisała już z ponad 30 instytucjami, w tym bankami, dużymi opolskimi przedsiębiorstwami różnych branż, ale też ze służbą więzienną, Izbą Celną czy Urzędem Skarbowym.

"Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym kładzie duży nacisk na powinność przygotowania studentów do tego, by dawać im nie tylko wiedzę, ale i umiejętności. Umowy z instytucjami i firmami mają nam pomóc tej powinności dopełnić" - stwierdziła prof. Czaja.
 
PAP - Nauka w Polsce