Giełda obyła się w czwartek (16.05) w Studenckim Centrum Kultury na Uniwersytecie Opolskim.

Pracowników szukały na niej m.in. Anita Kornacka i Paulina Rybicka z Katowic, z działu HR firmy Steria Polska zajmującej się outsourcingiem usług IT. Jak powiedziały, śląskie uczelnie coraz częściej pytają przedsiębiorstwa, z jakich technologii warto szkolić studentów, by znaleźli się oni potem na rynku pracy.
 
„Dlatego raz w roku jesteśmy zapraszani wraz z innymi pracodawcami branży informatycznej na spotkanie, na którym omawiany jest program nauczania” – opowiedziała Kornacka. Dodała, że w ramach współpracy jej firmy z jedną z uczelni stworzony został np. słownik pojęć informatycznych dla studentów filologii romańskiej, której absolwentów często ta firma poszukuje.
 
Kolejnym wystawcą czwartkowej giełdy było przedsiębiorstwo Capgemini z Opola świadczące usługi doradcze, informatyczne i outsourcingowe. Pracownik firmy Damian Gryga powiedział, że współpracuje ona zarówno z Politechniką Opolską, jak i Uniwersytetem Opolskim, zwłaszcza z filologią germańską. „W ramach tej współpracy prowadziliśmy już szkolenia dla studentów zainteresowanych współpracą z nami. Przekazujemy też, co mogłoby się znaleźć w programie studiów, np. z zakresu bardzo specjalistycznego słownictwa informatycznego” – mówił.
 
Dodał, że taka współpraca firma - szkoła wyższa jest korzystna dla wszystkich – studentów, bo daje możliwość szybszego znalezienia pracy; uczelni – bo kształci ludzi, którzy znajdą zatrudnienie i dla firmy, bo zyskuje ona przygotowanych np. językowo kandydatów, których doszkala potem pod potrzeby konkretnego projektu.
 
Pracodawcy, którzy wzięli udział w uniwersyteckiej giełdzie zapewnili też, że wbrew opiniom nie wszyscy przedsiębiorcy wymagają wieloletniego doświadczenia od świeżo upieczonych absolwentów.
 
Krzysztof Adamczuk z firmy transportowej LKW Walter powiedział, że przedsiębiorstwo, w którym pracuje chętnie przyjmuje właśnie osoby bez praktyki. Firma ma bowiem bardzo gruntownie przygotowany program szkoleniowy, dzięki któremu nowy pracownik w 3-4 miesiące poznaje specyfikę branży. „A z naszych obserwacji wynika, że osoby bez doświadczenia bywają bardziej chłonne na nowe informacje i bardzo pozytywnie przechodzą proces przystosowania do warunków pracy” – mówił Adamczuk.
 
Czwartkową Giełdę Ofert Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowało Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego. Wzięło w niej udział 25 wystawców - firm i instytucji zajmujących się rynkiem pracy.
 
Łukasz Borecki z uniwersyteckiego centrum karier wyjaśnił, że głównym celem giełdy było udostępnianie studentom oraz absolwentom aktualnych ofert pracy, praktyk i staży, a także szkoleń. Zastrzegł, że warunkiem pojawienia się na giełdzie konkretnego wystawcy było właśnie prowadzenie bieżącej rekrutacji. Według Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na koniec marca w woj. opolskim było 57 784 osoby bezrobotne, z czego 6 082 miało wykształcenie wyższe, co stanowi 10,5 proc. ogółu bezrobotnych w regionie. Stopa bezrobocia na koniec marca wyniosła 15,5 proc.