Ranking po raz 17. przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera.

Na pierwszym miejscu Rankingu Uczelni Akademickich, obejmującym 90 szkół wyższych w kraju, znalazł się Uniwersytet Warszawski, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Na drugim miejscu uplasował się w tym roku Uniwersytet Jagielloński ze wskaźnikiem 98,2 proc. Trzecie miejsce należy - podobnie jak w ubiegłym roku - do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (82,3 proc).

Kolejne miejsca należą do: Politechniki Warszawskiej (81,7 proc.), Politechniki Wrocławskiej (77,3 proc.) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (77,2). W najlepszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Uniwersytet Wrocławski (72,1 proc.), Warszawski Uniwersytet Medyczny (65 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (63,5 proc.) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (62,4 proc.).

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Anna Giza podkreśliła, że na tle innych uczelni UW wyróżnia się m.in. stopniem umiędzynarodowienia. "Myślę, że UW jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o liczbę studentów zagranicznych, którzy do nas przyjeżdżają. Po drugie mamy najwyższą liczbę grantów naukowych w Polsce. To są te dwie rzeczy, które stawiają nas na pierwszym miejscu” - powiedziała w środę podczas konferencji prasowej.

Dodała, że pierwsze miejsce w rankingu to świetny prezent z okazji obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, którym towarzyszy hasło „200 lat. Dobry początek”. „Jestem przekonana, że rzeczywiście przez tych 200 lat zrobiliśmy dobry początek. Być numerem jeden w Polsce, to dobry początek, ale być w lidze 25 najlepszych uniwersytetów europejskich to prawdziwie ambitne zadanie i do tego zmierzamy” – zapowiedziała prorektor UW.

W obejmującym 69 szkół wyższych Rankingu Uczelni Magisterskich Niepublicznych - podobnie jak w 2015 roku - zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, osiągając wskaźnik 100 proc. Drugie miejsce zajął Uniwersytet SWPS, a trzecie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. W najlepszej piątce znalazły się też: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Witold Bielecki wyjaśniał, że kilkanaście lat temu w ramach walki z niżem demograficznym uczelnia postawiła na umiędzynarodowienie, uzyskanie prestiżowych, międzynarodowych akredytacji i rozwinięcie studiów podyplomowych. „Uważam, że naszą misją jest przywrócenie dobrej opinii o poziomie polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej” – dodał.

W Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Kolejne miejsca zajęły: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

W kategorii najlepszych uniwersytetów pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, a uczelni technicznych Politechnika Warszawska. W grupie uczelni medycznych wygrało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miano najlepszej uczelni ekonomicznej wywalczyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a najlepszej uczelni rolniczej - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie okazała się najlepszą Akademią Wychowania Fizycznego, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie najlepszą uczelnią pedagogiczną.

Uczelnie otrzymały także nagrody dodatkowe. W kategorii: lider umiędzynarodowienia nagrodę otrzymała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uniwersytet Jagielloński został uczelnią o najwyższym potencjale naukowym i najwyższym prestiżu wśród kadry akademickiej. Z kolei Uniwersytet Warszawski zyskał miano uczelni o najwyższej efektywności naukowej oraz najwyższym prestiżu wśród pracodawców. W kategorii: lider publikacji wygrał Gdański Uniwersytet Medyczny, a w kategorii lider innowacyjności: Politechnika Lubelska.

Kapituła przyznała też nagrody specjalne Awans 2016 za największy skok w rankingach. W grupie uczelni akademickich otrzymał ją Uniwersytet Śląski, który awansował o cztery miejsca (z 17. na 13.). Wśród uczelni niepublicznych magisterskich nagrodę otrzymała Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach, która awansowała z 12. na 9. miejsce.

"Przygotowując ranking próbowaliśmy opierać się na twardych danych, by oderwać się od arbitralnych ocen. (…) Wśród kryteriów, które braliśmy pod uwagę, były np. opinia pracodawców, warunki studiowania, potencjał naukowy uczelni, liczba wykwalifikowanej kadry, zdobywanie grantów europejskich, innowacyjność: patenty i wdrożenia" - powiedział dziennikarzom przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber.

Prof. Giza przyznała jednak, że na razie w Polsce rankingi nie mają jeszcze tak istotnego znaczenia dla licealistów, którzy podejmują decyzję o wyborze uczelni. „Bardzo istotne są takie twarde czynniki, np. koszty życia czy dojazdu. Rankingi ważne są bardziej dla studentów zagranicznych, czy tych, którzy przyjeżdżają na Erasmusa” – powiedziała.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na portalu: www.ranking.perspektywy.pl (PAP)